Gala finałowa konkursu "Moja Mała Ojczyzna"
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Wały Chrobrego 3 | Wały Chrobrego 3

Zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz rodziców i opiekunów na Galę finałową XVII edycji konkursu „Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region”. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem "Złoty wiek Pomorza (XVI-XVII wiek).

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazja. Na Gali finałowej poznany wszystkich laureatów konkursu. 

Gala finałowa odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecie, ul. Wały Chrobrego 3

Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.