BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//http://muzeum.szczecin.pl///NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.10.15// METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:20170523T012510CEST-4858gSnlAO@http://muzeum.szczecin.pl/ DTSTAMP:20170522T232510Z DESCRIPTION:Uczestnikom i nauczycielom przypominamy\, że już w najbliższy c zwartek odbędzie się etap wojewódzki konkursu wiedzy o kulturze świata ant ycznego w Muzeum Narodowym w Szczecinie\, ul. Wały Chrobrego 3. \;\nEt ap II składa się z dwóch części: \;\n– części pisemnej\, która odbędzi e się 23 marca 2017 (czwartek) o godzinie 9.00. Część pisemna składa się z testu wyboru i uzupełnienia z zakresu historii sztuki (czas 60 min.)\,\n–  \;części ustnej\, która odbędzie się 23 marca 2017 (czwartek)\, od go dz. 10.30. Kolejność uczestników zostanie podana po teście. W pierwszej ko lejności będą odpowiadać osoby spoza Szczecina.\nJednocześnie informujemy\ , że istnieje możliwość wzięcia udziału w ostatnich bezpłatnych warsztatac h interpretacji i analizy dzieł sztuki oraz tekstów źródłowych\, które odb ędą się 21 marca 2017 (wtorek) o godz. 16.00. Zgłoszenia od nauczycieli or az uczniów na warsztaty przyjmujemy pod adresem: \;d.obalek@muzeum.szc zecin.pl. Zajęcia prowadzić będzie Krystyna Milewska.\nTeksty źródłowe do drugiego etapu konkursu:\nTEKSTY ŹRÓDŁOWE\n \;\nWyniki I etapu konkurs u wiedzy o kulturze świata antycznego. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikow ało się 30 uczniów\, którym serdecznie gratulujemy!\nLISTA UCZNIÓW ZAKWALI FIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO\n \;\n \;\n \;\n \;\n&nb sp\;\n http://muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/596-ii-etap-konkursu-wiedzy-o- kulturze-swiata-antycznego-oraz-teksty-zrodlowe.html DTSTART:20170323T080000Z DTEND:20170430T161500Z LOCATION:Muzeum Narodowe w Szczecinie (Wały Chrobrego 3) SUMMARY:II etap konkursu wiedzy o kulturze świata antycznego oraz teksty źr ódłowe URL:http://muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/596-ii-etap-konkursu-wiedzy-o-kult urze-swiata-antycznego-oraz-teksty-zrodlowe.html END:VEVENT END:VCALENDAR