BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//http://muzeum.szczecin.pl///NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.10.15// METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:20170523T012432CEST-8593Gb2SgI@http://muzeum.szczecin.pl/ DTSTAMP:20170522T232432Z DESCRIPTION:Finałem VI Dni Kultury Żydowskiej Adlojada\, będzie koncert for macji LIBELID. \;Koncert odbędzie się 26 marca (niedziela) o godzinie 18.00 w Sali koncertowej Domu Kultury Słowianin przy ul. Korzeniowskiego 7 . \;\nBezpłatne wejściówki do odebrania w Słowianinie (ul Korzeniowski ego 7)\, kasie Muzeum Tradycji Regionalnych MNS (ul. Staromłyńska 27) oraz  \;Secesja Café (Jana Pawła II 19). \;\n \;\n \;\nLIBELID to cykl pieśni miłosnych w języku jidysz opracowanych przez Olę Bilińską z towarzyszeniem zespołu doświadczonych muzyków z Gdańska\, Warszawy i Sej n. Stanowi on kontynuację wydanego przez Żydowski Instytut Historyczny alb umu Berjozkele z kołysankami i pieśniami wieczornymi w jidysz\, który zdob ył tytuły Folkowego Fonogramu Roku 2014 (przyznawany przez Program II Pols kiego Radia) oraz Folkowej Płyty Roku 2014 w konkursie portalu folk.pl. Pr ojekt LIBELID\, rozwijający rozpoczęty z Berjozkele wątek nowoczesnych ada ptacji muzyki żydowskiej w jidysz\, miał swoją premierę 26 kwietnia 2015 r oku podczas finału festiwalu Nowa Muzyka Żydowska w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Koncert\, entuzjastycznie przyjęty przez publiczność \, został zarejestrowany przez Program II Polskiego Radia. 5 maja 2016 rok u miała miejsce premiera świetnie przyjętej płyty LIBELID\, również wydane j przez Żydowski Instytut Historyczny.\n \;\nKompozycje tworzące progr am LIBELID to wybór przedwojennych pieśni w jidysz\, układających się w op owieść o różnych odcieniach i obliczach miłości. W tekstach wyraźne są wąt ki z obyczajowości żydowskiej\, która silnie wpływała na życie uczuciowe i rodzinne członków społeczności: małżeństwa kojarzone\, silne więzy rodzin ne\, obrazy z codziennego życia – jakim było ono przed Zagładą. Z drugiej strony wiersze takich poetów\, jak Debora Vogel\, przyjaciółka Brunona Sch ulza\, czy Mojsze Lejb Halpern\, obfitują w obrazy poetyckie o wymiarze un iwersalnym\, gdzie miłość nie jest mierzona czasem\, obyczajowością i poch odzeniem. Utwory te są wciąż zaskakująco świeże i aktualne\, ujmują poczuc iem humoru oraz delikatnością nastroju.\n \;\nZałożeniem muzycznym LIB ELID było utkanie subtelnego połączenia brzmień akustycznych i elektronicz nych\, stąd nowoczesny syntezator OP-1 i looper spotykają się tu z cymbała mi\, wiolonczelą czy mandoliną\, zaś trąbka odbija się echem elektroniczny ch efektów. Forma nie ma jednak szokować nowoczesnością\, celem jest stwor zenie nastroju\, oprawy odpowiedniej do wybrzmienia bogactwa emocji zawart ych w tekstach: czułości\, namiętności\, odrzucenia\, zadumy nad uczuciem dawno minionym lub utraconym. W tym swego rodzaju muzycznym egzorcyzmie wa żna jest także obecność na scenie – obok wokalistki i dwóch mężczyzn – dwó ch kobiet. Powstała w ten sposób symetria energii obu płci jest nie tylko symboliczna. Zespolenie damskich i męskich głosów członków zespołu oraz br zmienie balansujące między delikatnością „damskich” instrumentów – harfy i wiolonczeli – a „męską” trąbką i kontrabasem sprawiają\, że nowa forma ty ch pięknych utworów harmonijnie i w pełni odzwierciedla ich treść.\n \ ;\nLIBELID to:Ola Bilińska – śpiew\, syntezator OP-1\, gitara elektryczna\ , looperEdyta Czerniewicz – wiolonczela\, śpiewKatarzyna Kolbowska – harfa \, śpiewKacper Szroeder – trąbka\, flugelhorn\, śpiewMichał Moniuszko – ko ntrabas\, mandolina\, śpiew\n \;\nPosłuchaj: Ola Bilińska i Libelid - Jome\, Jome | Ola Bilińska i Libelid - In der Fincter http://muzeum.szczec in.pl/wydarzenie/653-adlojada-koncert-zespolu-libelid.html DTSTART:20170326T160000Z DTEND:20170326T180000Z LOCATION:Dom Kultury 'Słowianin' w Szczecinie (Józefa Korzeniowskiego 7\, S zczecin\, Polska) SUMMARY:ADLOJADA: koncert zespołu Libelid URL:http://muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/653-adlojada-koncert-zespolu-libel id.html END:VEVENT END:VCALENDAR