BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//http://muzeum.szczecin.pl///NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.10.15// METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:20170523T012356CEST-1459o2Vs5N@http://muzeum.szczecin.pl/ DTSTAMP:20170522T232356Z DESCRIPTION:Zapraszamy na gościnny wykład prof. Borysa Paszkiewicza (Uniwer sytet Wrocławski) „Późnośredniowieczna moneta pomorska. Między słowiańską tradycją a hanzeatycką globalizacją”. Wykład odbędzie się we wtorek\, 28 m arca 2017 roku\, o godzinie 17.00 w Sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27. Sp otkanie odbywa się w ramach programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie stałej „Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet\, banknotów i pieczęci”.\n&n bsp\;\nSchyłek XIV i pierwsza połowa XV wieku to czas gruntownych przeobra żeń pieniądza w strefie bałtyckiej. Handel morski potrzebował monet większ ych od dotychczasowych denarów i porównywalnych\, a najlepiej – takich sam ych\, we wszystkich portach. Księstwo pomorskie miało jednak swoje tradycj e monetarne\, oparte na lokalnych denarach\, z których najważniejsze były sundzkie i słowiańskie albo inaczej szczecińskie. Ich porzucenie oznaczało by zniszczenie całego systemu społecznego wzajemnych zobowiązań\, opartego na czynszach i rentach. Dlatego starano się łączyć monety lokalne z nowym i\, wybijanymi dla potrzeb handlu hanzeatyckiego. Dziś rozpoznanie przebie gu tych wydarzeń i powiązanie ich z monetami przechowywanymi w zbiorach je st pasjonującym zadaniem badawczym.\n \; http://muzeum.szczecin.pl/wyd arzenie/657-wyklad-poznosredniowieczna-moneta-pomorska-miedzy-slowianska-t radycja-a-hanzeatycka-globalizacja.html DTSTART:20170328T150000Z DTEND:20170328T163000Z LOCATION:Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Tradycji Regionalnych (Staro młyńska 27) SUMMARY:Wykład: Późnośredniowieczna moneta pomorska. Między słowiańską trad ycją a hanzeatycką globalizacją URL:http://muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/657-wyklad-poznosredniowieczna-mon eta-pomorska-miedzy-slowianska-tradycja-a-hanzeatycka-globalizacja.html END:VEVENT END:VCALENDAR