BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//http://muzeum.szczecin.pl///NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.10.15// METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT UID:20170523T012413CEST-3303hLloXs@http://muzeum.szczecin.pl/ DTSTAMP:20170522T232413Z DESCRIPTION:W zwiazku z Europejską Nocą Muzeów\, najbliższe zajęcia w ramac h Akademii Gryfa odbędą się o tydzień wcześniej\, czyli 13 maja 2017\, o g odz. 10.00. Dzieci w wieku 7–10 lat zapraszamy na najbliższe zajęcia zatyt ułowane 'Plac zabaw – opowieść o zabawach i zabawkach dzieci w dawnym Szcz ecinie'.\nAkademia Gryfa to cykl sobotnich spotkań odbywających się raz w miesiącu. Słuchacze Akademii Gryfa będą podróżować po wnętrzach Muzeum His torii Szczecina\, poznając dzieje naszego miasta i jego mieszkańców od cza sów najdawniejszych po XX wiek. W czasie spotkań słuchacze dowiedzą się\, jak na przestrzeni wieków zmieniał się Szczecin i jak wyglądało życie codz ienne szczecinian – rodzina\, dom\, praca oraz rozrywka.\n \;\nProwadz ąca: Ewa Kimak\ntel. 91 43 15 278\ne.kimak@muzeum.szczecin.pl\n \;\nOp łata: 10 zł od dziecka\nLiczba miejsc ograniczona\, obowiązują wcześniejsz e zapisy. \;\nOferta nie dotyczy grup zorganizowanych.\nWięcej informa cji http://muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/83-akademia-gryfa-zmiana-terminu. html DTSTART:20170513T080000Z DTEND:20170513T100000Z LOCATION:Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina (Księcia Mściwoja II 8) SUMMARY:Akademia Gryfa - zmiana terminu URL:http://muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/83-akademia-gryfa-zmiana-terminu.h tml END:VEVENT END:VCALENDAR