Jaki jest koszt lekcji i warsztatów?

Lekcje muzealne
szkoły i przedszkola: 8 zł od osoby
szkoły specjalne i ośrodki wychowawcze: 4 zł od osoby

Warsztaty muzealne
szkoły i przedszkola: 10 zł od osoby
szkoły specjalne i ośrodki wychowawcze: 5 zł od osoby

Materiały do lekcji i warsztatów zapewnia Muzeum Narodowe w Szczecinie i są one wliczone w cenę prowadzonych zajęć.

Kiedy odbywają się zajęcia dla uczniów i przedszkolaków?

Lekcje i warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 9.00–15.30.

Jak wybrać zajęcia?

Pełna oferta lekcji i warsztatów muzealnych znajduje się w Informatorze Edukacyjnym.

Jak zamówić zajęcia w Muzeum Narodowym w Szczecinie?

Zajęcia można zamówić codziennie w następujących godzinach:
poniedziałek 7.45–15.30,
wtorek–piątek 7.45–8.45 i 12.00–15.30
u osób prowadzących zajęcia.

Kontakt

Krystyna Milewska, tel. (+48) 91 43 15 269
Dorota Baumgartem-Szczyrska, tel. (+48) 91 43 15 270
Ewa Kimak, tel. (+48) 91 43 15 278
Agata Kamińska, tel. (+48) 91 43 15 277
Dorota Obalek, tel. (+48) 797 400 438
Tomasz Choroba, tel. (+48) 797 702 994

Dział Edukacji
ul. Wały Chrobrego 3
70-502 Szczecin

Jakie informacje są potrzebne do dokonania rezerwacji?

Zamawiając zajęcia, prosimy o przygotowanie następujących informacji:

 1. Termin planowanej wizyty;
 2. Wybrany temat warsztatów lub lekcji;
 3. Wiek uczestników i wielkość grupy;
 4. Dane kontaktowe: adres i telefon szkoły lub przedszkola, klasę lub grupę oraz imię i nazwisko nauczyciela.

Przypominamy, że zajęcia zamawiać mogą wyłącznie nauczyciele.

Uwaga! Zamawiając zajęcia z dużym (kilkumiesięcznym) wyprzedzeniem, należy je potwierdzić przynajmniej tydzień przed terminem planowanej wizyty.

Gdzie i kiedy należy dokonać opłaty?

Opłaty za zajęcia należy dokonać w kasie Muzeum Narodowego w Szczecinie tuż przed zajęciami. Przypominamy, że w każdym gmachu muzeum, w którym prowadzone są lekcje i warsztaty, przy szatni znajduje się kasa. Istnieje możliwość wystawienia faktury za zajęcia.

Co zrobić w wypadku rezygnacji lub zmiany terminu zajęć?

O rezygnacji lub zmianie terminu zamówionych zajęć należy poinformować telefonicznie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie zamawiający zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Ważne informacje

 1. W zajęciach może uczestniczyć tylko jedna klasa szkolna lub grupa przedszkolna. Prosimy nie łączyć grup.
 2. Do muzeum należy przyjść 10–15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 3. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
 4. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu, czekamy 15 minut od momentu planowanego rozpoczęcia zajęć.
 5. Opiekun grupy ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i dbania o właściwe zachowanie uczniów w trakcie lekcji i warsztatów. W wypadku znacznego naruszenia ładu i porządku przez uczestników zajęć, prowadzący może zakończyć je wcześniej.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.
 7. Nauczyciele mogą realizować z klasą szkolną własny program na terenie muzeum po zgłoszeniu tej informacji w Dziale Edukacji najpóźniej trzy dni przed planowaną wizytą.