Beneficjent Muzeum Narodowe w Szczecinie Tytuł projektu i numer umowy Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17 Finansowanie i budżet Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 503 619,71 zł. Ogólna maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowanych to 2 883 889,69 zł. W tym 15% dofinansowania jest ze środków krajowych w postaci dotacji celowej w kwocie 432 583,46 zł, a 85% to dofinansowanie tytułem płatności w ramach POIŚ, w wysokości 2 451 306, 23 zł). Dotacji celowej na koszty niekwalifikowane projektu, w wysokości 308 599 zł brutto, udzielił Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Opis projektu 15 grudnia 2017 roku została podpisana z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa o dofinansowanie projektu „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17”. Muzeum Narodowe w Szczecinie jest beneficjentem dofinansowania w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zachowania, ochrony i dostępności zabytków znajdujących się z zbiorach Muzeum oraz rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Planowany w ramach projektu zakup sprzętu służyć będzie bezpośrednio konserwacji dziedzictwa materialnego, pośrednio – poprzez odrestaurowane eksponaty służyć będzie do tworzenia narracji i utrwalenia dziedzictwa niematerialnego. Kluczowym działaniem w ramach projektu jest zakup wyposażenia w tym m.in. liofilizatora, sprzętu fotograficznego, sprzętu konserwatorskiego, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu badawczego, mebli konserwatorskich, warsztatowych i laboratoryjnych, narzędzi konserwatorskich, aparatu RTG, wewnętrznych środków transportu. Termin realizacji głównych działań w ramach projektu został zaplanowany na 2018 i 2019 rok, przewidywany czas zakończenia projektu to 30 czerwca 2019 roku. Miejsce i czas realizacji projektu Projekt realizowany jest w pawilonie Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie i obejmuje wszystkie jego pracownie. Pawilon konserwatorski usytuowany jest przy zabytkowym gmachu Muzeum przy ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie, wejście od ul. Zygmunta Starego. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2019 roku. Założone wskaźniki rezultatu dla projektu to: 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcję turystyczna - 3 6152. Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem - 3 6153. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 1 Kierownikiem projektu jest Przemysław Manna, Główny Konserwator, kierownik Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakf5103605b3d0b58cd3cb4e9080ceca9f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf5103605b3d0b58cd3cb4e9080ceca9f = 'p.manna' + '@'; addyf5103605b3d0b58cd3cb4e9080ceca9f = addyf5103605b3d0b58cd3cb4e9080ceca9f + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textf5103605b3d0b58cd3cb4e9080ceca9f = 'p.manna' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakf5103605b3d0b58cd3cb4e9080ceca9f').innerHTML += ''+addy_textf5103605b3d0b58cd3cb4e9080ceca9f+''; ; tel. +48 91 4315 292). Narzędzie do zgłaszania nadużyć finansowych Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju opracowała narzędzie informatyczne umożliwiające zgłaszanie sygnałów dotyczących nadużyć finansowych. Muzeum Narodowe w Szczecinie, jako beneficjent dofinansowania w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnianego przez Instytucję Zarządzającą (czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalny adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak88ee2bac51ecf3773e6ac23dd3ce9238').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy88ee2bac51ecf3773e6ac23dd3ce9238 = 'naduzycia.POIS' + '@'; addy88ee2bac51ecf3773e6ac23dd3ce9238 = addy88ee2bac51ecf3773e6ac23dd3ce9238 + 'mr' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl'; var addy_text88ee2bac51ecf3773e6ac23dd3ce9238 = 'naduzycia.POIS' + '@' + 'mr' + '.' + 'gov' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak88ee2bac51ecf3773e6ac23dd3ce9238').innerHTML += ''+addy_text88ee2bac51ecf3773e6ac23dd3ce9238+''; lub za pośrednictwem strony internetowej pois.gov.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego poiis.mkidn.gov.pl.   12 stycznia 2018 roku została podpisana z Województwem Zachodniopomorskich, reprezentowanym przez Zarząd, umowa nr WKNiDN-I.MNS/2/2018 o dofinansowanie dotacją celową kosztu niekwalifikowanego projektu, jakim jest podatek VAT. Przyznana dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 308 599 zł brutto.

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie 2016 roku – wystawy  „Dzieci magii. Afrykańskie lalki i marionetki. Kolekcja Oleńki Darkowskiej-Nidzgorski i Denisa Nidzgorski-Gordier w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie” oraz „Sztuka królestwa Dahomeju z kolekcji Birgit Schlothauer i Gustava Wilhelma”     Muzeum Narodowe w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy otrzymało Grand Prix VI edycji Nagrody Architektonicznej POLITYKI.     Sybilla 2016. I Nagroda w XXXVII Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii Wystawy historyczne i archeologiczne: wystawa stała Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy.     Sybilla 2016. Wyróżnienie w XXXVII Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii Projekty naukowo-badawcze za projekt dra Szymona Piotra Kubiaka „Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana”.  

Nie widać całej tabeli? Obróć urządzenie horyzontalnie Mariusz Skolimowski Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakfccc83f5196bb66a902ce78e55e1dbb6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfccc83f5196bb66a902ce78e55e1dbb6 = 'pionochrony' + '@'; addyfccc83f5196bb66a902ce78e55e1dbb6 = addyfccc83f5196bb66a902ce78e55e1dbb6 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textfccc83f5196bb66a902ce78e55e1dbb6 = 'pionochrony' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakfccc83f5196bb66a902ce78e55e1dbb6').innerHTML += ''+addy_textfccc83f5196bb66a902ce78e55e1dbb6+''; 797 705 297 Henryk Piecuch Inspektor do spraw ochrony informacji niejawnych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloake2bee6a153b095406f2c99a2c0a4ea70').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye2bee6a153b095406f2c99a2c0a4ea70 = 'h.piecuch' + '@'; addye2bee6a153b095406f2c99a2c0a4ea70 = addye2bee6a153b095406f2c99a2c0a4ea70 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_texte2bee6a153b095406f2c99a2c0a4ea70 = 'h.piecuch' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloake2bee6a153b095406f2c99a2c0a4ea70').innerHTML += ''+addy_texte2bee6a153b095406f2c99a2c0a4ea70+''; 572 661 192 Sebastian Trawka Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak3c30b4bb627cd04a862a3abe750e2169').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3c30b4bb627cd04a862a3abe750e2169 = 's.trawka' + '@'; addy3c30b4bb627cd04a862a3abe750e2169 = addy3c30b4bb627cd04a862a3abe750e2169 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text3c30b4bb627cd04a862a3abe750e2169 = 's.trawka' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak3c30b4bb627cd04a862a3abe750e2169').innerHTML += ''+addy_text3c30b4bb627cd04a862a3abe750e2169+''; Rafał Piątkowski Administrator systemu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakc83cc78b0c2b8c3305d81007b2bf13ca').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc83cc78b0c2b8c3305d81007b2bf13ca = 'r.piatkowski' + '@'; addyc83cc78b0c2b8c3305d81007b2bf13ca = addyc83cc78b0c2b8c3305d81007b2bf13ca + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textc83cc78b0c2b8c3305d81007b2bf13ca = 'r.piatkowski' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakc83cc78b0c2b8c3305d81007b2bf13ca').innerHTML += ''+addy_textc83cc78b0c2b8c3305d81007b2bf13ca+''; 91 4 315 227

Beneficjent Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin Finansowanie Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji MetropolitalnychDziałanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnymPoddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Budżet projektu Wartość zadania: 8 092 844 złŚrodki pochodzące z budżetu województwa: 3 064 980 złŚrodki pochodzące z UE (RPO WZ): 4 962 866 złŚrodki własne: 64 998 zł Cele i opis projektu Celem realizacji projektu jest przebudowa i modernizacja części pomieszczeń zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie znajdującego się przy ul. Staromłyńskiej 27.Budynek, pierwotnie pałac Sejmu Stanów Pomorskich, wzniesiony został w latach dwudziestych XVIII w. wg projektu Gerharda Corneliusa van Wallrawe. Funkcje administracyjne, jak również mieszkalne na potrzeby posłów oraz urzędników parlamentu, pełnił do 1928 r., kiedy to został przejęty i przebudowany na potrzeby muzealne przez Landesmuseum (Muzeum Prowincji). Okres drugiej wojny światowej, budynek przetrwał nie ulegając większym zniszczeniom, za wyjątkiem pożaru dachu, wynikłego prawdopodobnie z bombardowania w nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 r. Czarną kartę w dziejach budynku stanowi okres pobytu „wyzwoleńczej” Armii Czerwonej, w 1945 r., w czasie którego rozkradziono przechowywane w nim dzieła sztuki i dokumenty. W trakcie grabieży, niszczono ściany i wyposażenie w poszukiwaniu ukrytych cennych przedmiotów. Pod koniec 1945 r. w zdewastowanym budynku rozpoczęło działalność Muzeum Pomorza Zachodniego, które niemal natychmiast podjęło odbudowę budynku, realizując ją jednak z potrzeby chwili, bez wymaganej dokumentacji, co spowodowało, że ostateczny zakres zniszczeń i odbudowy nie jest znany. Zakres prac W ramach projektu „Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych” do realizacji przewidziane są następujące prace: adaptacja przestrzeni dziedzińca wewnętrznego na potrzeby lapidarium, wykonanie prac związanych z adaptacją dziedzińca, pozwoli na uzyskanie doskonałej przestrzeni na umieszczenie monumentalnych posągów oraz na wykorzystanie jej w celach organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, w przestrzeni dziedzińca planuje się również prowadzenie małej gastronomii, stworzenie miejsca spotkań towarzyskich dla mieszkańców Szczecina, wzbogaconych o ofertę kulturalno-artystyczną Muzeum oraz zaprzyjaźnionych z nim instytucji, modernizacja i wyposażenie w nowoczesny system oświetleniowy czterech sal wystawowych na parterze budynku, odnowienie pomieszczeń, wymiana instalacji oraz wyposażenie w nowoczesny system oświetlenia wystawowego pozwoli na utworzenie stałej wystawy archeologicznej, modernizacja i wyposażenie na potrzeby stałych wystaw numizmatycznych i sfragistycznych czterech sal wystawowych na pierwszym piętrze budynku, adaptacja poddasza na potrzeby magazynowe, wymiana stolarki okiennej, remont klatek schodowych wraz z ciągiem komunikacyjnym, wymiana instalacji CO. W efekcie realizacji inwestycji przewiduje się zmodernizowanie sal wystawowych, odrestaurowanie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych, zaadaptowanie poddasza na potrzeby magazynowe. zadaszenie i odrestaurowanie dziedzińca, posadowienie dwóch posągów monumentalnych, udostępnienie terenu dziedzińca jako lapidarium oraz przestrzeni ożywionej działalności kulturalno – edukacyjno – rozrywkowej, udostępnienie do zwiedzania 3 stałych wystaw numizmatycznych i sfragistycznej, umożliwienie wykonania wystawy archeologicznej z pozyskanych środków z programu INTERREG V.

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji.