Dla wyobraźni, zwłaszcza dziecięcej, nie istnieją granice czasu ani przestrzeni. Tym bardziej w muzeum, w którym niemożność bezpośredniego kontaktu z dawnymi faktami i zjawiskami zwiedzający zastępuje kontaktem z pozostałościami po tych wydarzeniach. Gdy oglądamy przedmioty i odczytujemy z nich treść – to, jak wyglądają, czym są, o czym świadczą – tworzymy własny, tylko częściowo uniwersalny, obraz jakiejś historii.

Nowy cykl wykładów, których tematyka będzie poświęcona szeroko pojętej archeologii Pomorza i nie tylko.

Nowy cykl wykładów, których tematyka będzie poświęcona szeroko pojętej archeologii Pomorza i nie tylko.

Nowy cykl wykładów, których tematyka będzie poświęcona szeroko pojętej archeologii Pomorza i nie tylko.

Architektura Szczecina nieodmiennie wywiera wielkie wrażenie zarówno na odwiedzających miasto, jak i jego mieszkańcach, budząc różne – często sprzeczne – odczucia. Dzieje się tak po części, dlatego że odzwierciedlają się w niej burzliwe losy miasta, a po części też z tego powodu, że w architekturze Szczecina znalazło wyraz wiele fascynujących idei, które ożywiały sztukę Europy.