Antoni Karwowski. Sekretna czerń mleka  

Centrum Dialogu Przełomy  

Książka żywa  

Plakat polski ze zbiorów Muzeum Polskiego w Amerycei Misji Polskiej w Orchard Lake