1. Definicje: a) CDP – budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy , z siedzibą w Szczecinie przy pl. Solidarności 1;b) Muzeum Tradycji Regionalnych – budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Staromłyńskie 27;c) Muzeum – Muzeum Narodowe w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, NIP 851-00-13-721;d) Audioprzewodnik - urządzenie z wgraną audiowycieczką po wnętrzach CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych wraz z zestawem słuchawkowym;e) Wypożyczający – zwiedzający, który korzysta z audioprzewodnika;f) Wypożyczenie – udostępnienie wypożyczającemu audioprzewodnika do używania w czasie zwiedzania CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych. 2. Korzystanie z audioprzewodnika w CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. 3. Właścicielem i dysponentem audioprzewodników jest Muzeum. 4. Osoba niepełnoletnia może korzystać z audioprzewodnika pod opieką opiekuna, który wypożyczył audioprzewodnik. 5. Audioprzewodnik dostępny jest w języku: polskim, angielskim i niemieckim. 6. Sposób wypożyczenia: a) urządzenie można wypożyczyć w kasie biletowej znajdującej się w CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych przy zakupie bądź po okazaniu biletu wstępu uprawniającego do jego zwiedzania;b) kasa biletowa CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych czynna jest w dniach i godzinach:1. Poniedziałek – nieczynne,2. Wtorek, Środa, Czwartek i Sobota – od godz. 10.00 do godz. 18.00,3. Piątek i Niedziela – od. godz. 10.00 do godz. 16.00;c) CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych nie gwarantuje ciągłej dostępności wypożyczanych urządzeń;d) Na wypożyczenie audioprzewodników nie obowiązuje rezerwacja;e) Audioprzewodnik może być używany tylko we wnętrzach CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych – obowiązuje zakaz wynoszenia audioprzewodników na zewnątrz CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych. 7.  Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik. 8. Wypożyczający urządzenie jest zobowiązany do a) korzystania z audioprzewodnika zgodnie z jego przeznaczeniem;b) zwrotu audioprzewodnika po zakończeniu zwiedzania w miejscu jego wypożyczenia, najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem kasy biletowej CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych;c) potwierdzenia stanu technicznego wypożyczanego audioprzewodnika w momencie jego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek do ich niezwłocznego zgłoszenia;d) zwrotu audioprzewodnika w stanie niepogorszonym w stosunku od stanu wydania;e) pokrycia kosztów naprawy w razie uszkodzenia audioprzewodnika spowodowanego przez Wypożyczającego w trakcie użytkowania, a w przypadku niemożliwości naprawy audioprzewodnika, pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. Wszelkie usterki sprzętu zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń, zawierającego m. in. zobowiązanie wypożyczającego do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu w przypadku niemożności lub nieopłacalności jego naprawy;f) pokrycia kosztów zakupu nowego audioprzewodnika w przypadku zagubienia audioprzewodnika;g) nie kopiowania, nagrywania lub przegrywania audycji z audioprzewodnika. 9. Wypożyczenie audioprzewodnika jest bezpłatne i zawarte w cenie biletu uprawniającego do zwiedzania CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych. 10. Zwiedzający może w każdej chwili skorzystać z pomocy pracownika CDP/Muzeum Tradycji Regionalnych w zakresie obsługi audioprzewodnika.

Dotyczy:Muzeum Narodowe w Szczecinieul. Wały Chrobrego 3Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnychul. Staromłyńska 27Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnejul. Staromłyńska 1Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecinaul. Księcia Mściwoja ii 8 §1 Dni i godziny otwarcia wystawy oraz zasady zwiedzania 1. Godziny otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie: Poniedziałek – nieczynne,Wtorek, Środa Czwartek i Sobota – od godz. 10.00 do godz. 18.00,Piątek i Niedziela – od godz. 10.00 do godz. 16.00. 2. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w Muzeum jest posiadanie    ważnego biletu wstępu lub zaproszenia. 3. Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 4. Ze względów bezpieczeństwa i  konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji stałej i w obszarze wystaw czasowych. Dopuszczalna maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 50 osób. 5.Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy. §2 Zakup biletów 1. Na ekspozycji stałej i wystawach czasowych obowiązuje dzienny limit zwiedzających. 2. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie z   cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej : muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html. 3. Zakupione bilety w kasach Muzeum nie podlegają zwrotowi lub wymianie. 4. W sobotę wstęp na ekspozycję stałą i wystawy czasowe jest bezpłatny /nie dotyczy wstępu na wystawy, których organizatorem nie jest Muzeum, np. "Miasto Nauki" lub coroczna wystawa "Fotografia Dzikiej Przyrody/ 5. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Informacja dostępna jest na stronie internetowej : http://muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html.Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi. 6. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych  w kasie biletowej. §3 Zwiedzanie z przewodnikiem 1. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycje stałą i wystawy czasowe  z przewodnikiem zewnętrznym posiadającym certyfikat uprawniający do oprowadzania w Muzeum. 2. Grupy zorganizowane lub turyści indywidualni mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu. 3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych odbywa się najpóźniej na siedem dni  przed planowanym terminem zwiedzania. Usługa przewodnika możliwa jest także w weekendy.Prowadzimy również oprowadzanie w języku angielskim.Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt: Tomasz ChorobaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak0965c6d3c878498d2eb73f227b4dc42d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0965c6d3c878498d2eb73f227b4dc42d = 't.choroba' + '@'; addy0965c6d3c878498d2eb73f227b4dc42d = addy0965c6d3c878498d2eb73f227b4dc42d + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text0965c6d3c878498d2eb73f227b4dc42d = 't.choroba' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak0965c6d3c878498d2eb73f227b4dc42d').innerHTML += ''+addy_text0965c6d3c878498d2eb73f227b4dc42d+''; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak3d3311e8cf8f55d33ef00fb3d7a19632').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3d3311e8cf8f55d33ef00fb3d7a19632 = 'edukacja' + '@'; addy3d3311e8cf8f55d33ef00fb3d7a19632 = addy3d3311e8cf8f55d33ef00fb3d7a19632 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text3d3311e8cf8f55d33ef00fb3d7a19632 = 'edukacja' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak3d3311e8cf8f55d33ef00fb3d7a19632').innerHTML += ''+addy_text3d3311e8cf8f55d33ef00fb3d7a19632+''; tel. (+48) 797 702 994od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-15.30 4. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie grupa zorganizowana lub turyści indywidualni zwiedzają bez przewodnika 5.  Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy: przed wejściem na ekspozycję stałą i wystawy czasowe przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w Muzeum (m.in.:  zakaz dotykania eksponatów, zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej oraz statywu, itp.). podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Muzeum. interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w § 4 6. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających. 7. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum. 8. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej trzy dni wcześniej przed terminem planowanej wizyty pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloaked9fc023a4bca5835848a359a15c72a0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyed9fc023a4bca5835848a359a15c72a0 = 't.choroba' + '@'; addyed9fc023a4bca5835848a359a15c72a0 = addyed9fc023a4bca5835848a359a15c72a0 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_texted9fc023a4bca5835848a359a15c72a0 = 't.choroba' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloaked9fc023a4bca5835848a359a15c72a0').innerHTML += ''+addy_texted9fc023a4bca5835848a359a15c72a0+''; lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak8c98648c679432868f62d1046337eaed').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8c98648c679432868f62d1046337eaed = 'edukacja' + '@'; addy8c98648c679432868f62d1046337eaed = addy8c98648c679432868f62d1046337eaed + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_text8c98648c679432868f62d1046337eaed = 'edukacja' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak8c98648c679432868f62d1046337eaed').innerHTML += ''+addy_text8c98648c679432868f62d1046337eaed+''; lub telefonicznie: (+48) 797 702 994 §4 Porządek zwiedzania 1. Zabrania się wstępu do Muzeum  osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych. 2. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych. 3. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. 4. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe zwiedzający zobowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni. Za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni lub w budynku  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. Za zgubiony numerek do szatni pobiera się opłatę w wysokości 20 zł. 5. Zabronione jest wnoszenie na ekspozycje stałe i wystawy czasowe : dużego bagażu, dużych: walizek, plecaków oraz toreb, parasoli, zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników, jedzenia, napojów / dopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i picia, jeżeli wymagane jest to ze względów zdrowotnych/. 6. Zabrania się dotykać eksponatów i elementów wystroju wnętrz. 7. Zachować spokój w czasie zwiedzania i podporządkować się zaleceniom personelu nadzorującego wystawy oraz pracowników ochrony fizycznej. 8. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz przy pomocy statywu. 9. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku gdy prowadzić to może do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich. 10. Zalecany wstęp do Muzeum dla młodzieży od lat 16, młodsze dzieci mogą zwiedzać tylko z  rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci. 11. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających

Dotyczy: Muzeum Narodowe w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomypl. Solidarności 1 §1 Dni i godziny otwarcia wystawy oraz zasady zwiedzania 1. Godziny otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie: Poniedziałek – nieczynne,Wtorek, Środa Czwartek i Sobota – od godz. 10.00 do godz. 18.00,Piątek i Niedziela – od godz. 10.00 do godz. 16.00. 2. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w Muzeum jest posiadanie    ważnego biletu wstępu lub zaproszenia. 3. Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 4. Ze względów bezpieczeństwa i  konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji stałej i w obszarze wystaw czasowych. Dopuszczalna maksymalna liczba osób w grupach zwiedzających wynosi 30 osób. 5.Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy. 6. Istnieje możliwość uzyskania pomocy przy zwiedzaniu dla osób niepełnosprawnych.     Potrzebę tego rodzaju należy zgłosić w kasie biletowej. §2 Zakup biletów 1. Na ekspozycji stałej i wystawach czasowych obowiązuje dzienny limit zwiedzających. 2. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie z   cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html. 3. Z uwagi na ograniczoną ilość biletów zaleca się dokonanie wcześniejszego zakupu w systemie internetowej sprzedaży biletów. 4. Zwiedzający dokonujący zakupu biletów  za pośrednictwem systemu, obowiązani są uiścić cenę zakupu wg stawek zgodnie z obowiązującym cennikiem. 5. Zakupione bilety w kasach Muzeum oraz droga internetową nie podlegają zwrotowi lub wymianie. 6. W sobotę wstęp na ekspozycję stałą i wystawy czasowe jest bezpłatny /nie dotyczy wstępu na wystawy, których organizatorem nie jest Muzeum/. 7. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Informacja dostępna jest na stronie internetowej : http://muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html.Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi. 8. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych w kasie biletowej. §3 Zwiedzanie z przewodnikiem 1. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycje stałą i wystawy czasowe  z przewodnikiem zewnętrznym posiadającym certyfikat uprawniający do oprowadzania w Muzeum. 2. Grupy zorganizowane lub turyści indywidualni mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu. 3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych odbywa się najpóźniej na siedem dni  przed planowanym terminem zwiedzania, bezpośrednio w Centrum Dialogu PRZEŁOMY, Plac Solidarności 1 w Szczecinie lub też drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloaka37f09455ad8173e61fc53e8658fef74').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya37f09455ad8173e61fc53e8658fef74 = 'akkurcz' + '@'; addya37f09455ad8173e61fc53e8658fef74 = addya37f09455ad8173e61fc53e8658fef74 + 'poczta' + '.' + 'onet' + '.' + 'eu'; var addy_texta37f09455ad8173e61fc53e8658fef74 = 'akkurcz' + '@' + 'poczta' + '.' + 'onet' + '.' + 'eu';document.getElementById('cloaka37f09455ad8173e61fc53e8658fef74').innerHTML += ''+addy_texta37f09455ad8173e61fc53e8658fef74+''; , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakf71ea9bfa4539f7edf27db63a96b084a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf71ea9bfa4539f7edf27db63a96b084a = 'a.poplawska' + '@'; addyf71ea9bfa4539f7edf27db63a96b084a = addyf71ea9bfa4539f7edf27db63a96b084a + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textf71ea9bfa4539f7edf27db63a96b084a = 'a.poplawska' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakf71ea9bfa4539f7edf27db63a96b084a').innerHTML += ''+addy_textf71ea9bfa4539f7edf27db63a96b084a+''; . Usługa przewodnika możliwa jest tylko w dni robocze.Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej : muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html 4. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie grupa zorganizowana lub turyści indywidualni zwiedzają bez przewodnika 5.  Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy: przed wejściem na ekspozycję stałą i wystawy czasowe przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w Muzeum (m.in.:  zakaz dotykania eksponatów, zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej oraz statywu, itp.). podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Muzeum. interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w § 4 6. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających. 7. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum. 8. Zawiadomienia należy dokonać na  trzy dni przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak8ddb0a3084a74cdc732efc62225bec4d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8ddb0a3084a74cdc732efc62225bec4d = 'akkurcz' + '@'; addy8ddb0a3084a74cdc732efc62225bec4d = addy8ddb0a3084a74cdc732efc62225bec4d + 'poczta' + '.' + 'onet' + '.' + 'eu'; var addy_text8ddb0a3084a74cdc732efc62225bec4d = 'akkurcz' + '@' + 'poczta' + '.' + 'onet' + '.' + 'eu';document.getElementById('cloak8ddb0a3084a74cdc732efc62225bec4d').innerHTML += ''+addy_text8ddb0a3084a74cdc732efc62225bec4d+''; , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakb6ef003a71d8731807854842e9132493').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb6ef003a71d8731807854842e9132493 = 'a.poplawska' + '@'; addyb6ef003a71d8731807854842e9132493 = addyb6ef003a71d8731807854842e9132493 + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl'; var addy_textb6ef003a71d8731807854842e9132493 = 'a.poplawska' + '@' + 'muzeum' + '.' + 'szczecin' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakb6ef003a71d8731807854842e9132493').innerHTML += ''+addy_textb6ef003a71d8731807854842e9132493+''; . lub osobiście w Centrum Dialogu PRZEŁOMY, Plac Solidarności 1 w Szczecinie. §4 Porządek zwiedzania 1. Zabrania się wstępu do Muzeum  osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych. 2. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych. 3. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 4. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe zwiedzający zobowiązani są skorzystać z nie dozorowanych szafek w budynku. Korzystanie jest bezpłatne i możliwe po włożeniu depozytu monety o nominale 5 zł. W szafkach możliwe jest pozostawienie rzeczy, które nie mogą być wniesiony na teren ekspozycji stałej i wystaw czasowych. Za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szafkach lub w budynku  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. Za zgubiony kluczyk do szafki pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. 5. Zabronione jest wnoszenie na ekspozycje stałe i wystawy czasowe: dużego bagażu, dużych: walizek, plecaków oraz toreb, parasoli, zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników, jedzenia, napojów / dopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i picia, jeżeli wymagane jest to ze względów zdrowotnych/. 6. Zabrania się dotykać eksponatów i elementów wystroju wnętrz. 7. Zachować spokój w czasie zwiedzania i podporządkować się zaleceniom opiekunów ekspozycji nadzorujących wystawę oraz pracowników ochrony fizycznej. 8. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz przy pomocy statywu. 9. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku gdy prowadzić to może do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich. 10. Zalecany wstęp do Muzeum dla młodzieży od lat 16, młodsze dzieci mogą zwiedzać tylko z  rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami.  Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci. 11. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji żądanych przez Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin. I. Definicje Administrator/Operator – operator Serwisu sklep.muzeum.szczecin.pl którym jest Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje informacje gromadzone na urządzeniach Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu. Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów (np. Google) Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Logi serwera – pliki tekstowe umieszczone na serwerze, gromadzące informacje o działaniu serwera np. żądania wysłane przez przeglądarkę lub błędy działania aplikacji. Serwis – strona internetowa lub aplikacja, dzięki której Administrator prowadzi działalność w Internecie działającyą w domenie muzeum.szczecin.pl. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. II. Źródła pozyskiwania danych Serwis pozyskuje dane o Użytkowniku i jego zachowaniu poprzez: 1. Dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych do formularza. 2. Zapisywanie na Urządzeniu plików Cookies. 3. Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego 1&1 Internet AG, funkcjonującego pod adresem www.1and1.pl III. Rodzaj pozyskiwanych danych 1.  W procesie zamawiania newslettera Użytkownik podaje następujące informacje:a) imię (obowiązkowo);b) email (obowiązkowo). 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą też podlegać:a) czas nadejścia zapytania;b) czas wysłania odpowiedzi;c) nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;f) informacje o przeglądarce użytkownika;g) informacje o adresie IP. IV. Informacja o plikach Cookies 1. Serwis korzysta z plików Cookies. 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. 3. Cookies Administratora wykorzystywane są w następujących celach: a) tworzenia statystyk dotyczących sposobów korzystania przez użytkowników Serwisu ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;b) zachowanie stanu zalogowania Użytkownika przy każdym przejściu do poszczególnych podstron; 2. Cookies zewnętrzne wykorzystywane są w następujących celach: a) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA).b)  popularyzacja Serwisu za pomocą interaktywnych funkcji serwisu społecznościowego Facebook.com  (administrator Cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 4. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 5. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firm Google i Facebook, która określa zasady korzystania z plików Cookies używanych do tworzenia statystyk. 6.  Użytkownik może przeglądać i edytować informacje zawarte w gromadzonych przez sieć reklamową Google plikach Cookies przy pomocy narzędzia: google.com/ads/preferences/. 7. Dalsze informacje dotyczące Cookies dostępne są w Informacji o wykorzystaniu plików cookies. V. Możliwości określenia warunków przechowywania plików Cookies lub uzyskiwania przez nie dostępu 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Urządzeniu. Użytkownik Serwisu może dokonać zmian ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 2. Więcej informacji znajduje się w dokumencie zamieszczonym pod adresem: muzeum.szczecin.pl/cookie-pl.html. VI. Logi serwera 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi w ramach świadczonych usług hostingowych. 2. Dane zbierane przez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 3. Dane zbierane przez logi serwera są wykorzystywane jedynie w celu administrowania serwerem. VII. Udostępnienie i przetwarzanie danych 1. Dane podane w formularzu podane przez Użytkownika umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Użytkownika. 2. Administrator/Operator ma obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 3. Dane podane w formularzach przez Użytkowników mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 4. Dane podane w formularzach przez Użytkowników mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, np. serwisom obsługującym płatności lub operatorom pocztowym, z którymi Operator Serwisu w odpowiednim zakresie współpracuje. 5. Dane podane w formularzach przez Użytkowników są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dostarczenia newslettera MNS. VIII. Wgląd, zmiana i usuwanie danych 1. Wgląd do własnych danych osobowych ma każdy Użytkownik, który podał swoje dane w Serwisie na pisemny wniosek Użytkownika. 2. Zmiany własnych danych osobowych może dokonać Administrator na pisemny wniosek Użytkownika. 3. Usunięcia danych osobowych Użytkownika może dokonać Administrator Serwisu na pisemny wniosek Użytkownika.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Podczas korzystania z serwisu muzeum.szczecin.pl na Twoim komputerze mogą być umieszczane pliki "cookies" (pot. "ciasteczka"). "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe złożone z liter i cyfr, które za Twoją zgodą umożliwiają zidentyfikowanie Cię jako użytkownika naszego serwisu w celach statystycznych. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Muzeum Narodowe w Szczecinie z siedzibą pod adresem: ul. Staromłyńska 27 70-561 Szczecin. 4. Pliki cookies zbierają wyłącznie dane informacyjne dla serwisu, przy czym nie gromadzą o Tobie żadnych danych osobistych. Używanie "ciasteczek", pozwala ułatwić korzystanie z serwisu, pomagając również badać potrzeby naszych użytkowników. 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy "cookies" – trwałe i tymczasowe (ciasteczka sesji). Trwałe ciasteczka są zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Natomiast ciasteczka sesji przechowuje się jedynie tymczasowo i są one usuwane, gdy przeglądarka zostanie zamknięta. 6. Obsługa plików "cookies" nie jest warunkiem koniecznym do samego przeglądania stron serwisu muzeum.szczecin.pl, jest jednak pomocna przy tworzeniu statystyk odwiedzalności strony. 7. Pliki "cookies" można w prosty sposób usunąć z komputera z poziomu przeglądarki internetowej. 8. By zablokować możliwość instalowania plików "cookies" przez przeglądarki internetowe, lub dowiedzieć się więcej na temat plików cookies dla poszczególnych przeglądarek, kliknij na odpowiedni link poniżej: Google Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari 9. Całkowite zablokowanie plików "cookies", skutkować może niedostępnością niektórych funkcji serwisu.