Paweł Jaskanis
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

prof. Janusz Faryś  
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński

prof. Jerzy Eisler
Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie

dr Michał Woźniak
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

dr Wojciech Brzeziński
Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Małgorzata Gwiazdowska
Miejski Konserwator Zabytków

dr Wojciech Lizak
historyk, antykwariusz

Bartłomiej Sochański
adwokat, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

dr hab. Waldemar Wojciechowski
prof. Akademii Sztuki w Szczecinie, kierownik Katedry Nowych Mediów, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów,
Akademia Sztuki w Szczecinie