Muzeum Narodowe w Szczecinie w KONTRAPUNKCIE

W programie 52 Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, w nurcie „Performance” znalazła się wystawa „Antoni Karwowski. Sekretna czerń mleka” pokazywana w Muzeum Sztuki Współczesnej MNS (ul. Staromłyńska 1) oraz wydarzenia specjalne:

22 kwietnia 2017 
godz. 12.00 – PERFORMANCE – CIAŁO W PROCESIE, czyli próba zdefiniowania relacji artysty z elementami tworzącymi strukturę performance, rozumianego jako „ciało w procesie” (warsztat otwarty)
godz. 14.00 – POMIĘDZY / BETWEEN (performance Antoniego Karwowskiego)

27 kwietnia 2017 
godz. 17.00 – ROZMOWY O CIELE (spotkanie kuratorskie)

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie JEST oficjalnym partnerem Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt!

 

ANTONI KARWOWSKI. SEKRETNA CZERŃ MLEKA
Ekspozycja „Sekretna czerń mleka” to próba zarysowania pola performerskiej aktywności Antoniego Karwowskiego, artysty uprawiającego performance od lat 70. ubiegłego wieku, a zatem momentu, w którym gatunek ten ugruntowywał swoją odrębność w obrębie innych nurtów awangardowych. Wystawa prezentuje dokumentację wczesnych antysystemowych akcji performerskich Karwowskiego z czasów PRL podejmowanych we współpracy ze Zbigniewem Oleszyńskim w ramach Grupy „A” (lata 70. i 80. XX wieku) oraz wybrane projekty i cykle realizowane indywidualnie od lat 90. do chwili obecnej, w których punkt ciężkości przesuwa się z działań interwencyjno-społecznych na działania autopoznawcze skoncentrowane na kreatywnym przepracowywaniu pamięci i osobistych doświadczeń artysty.