Spacer kuratorski: Na zachód przybyli nauczyciele. Janina Szczerska – pedagog w nowej rzeczywistości
Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
Księcia Mściwoja II 8 | Księcia Mściwoja II 8

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej "Na zachód przybyli nauczyciele. Janina Szczerska – pedagog w nowej rzeczywistości" w sobotę, 18 listopada, o godzinie 11.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8. O wystawie opowie kuratorka dr Anna Lew-Machniak.

Na spotkanie wstęp wolny.

Wystawa stanowi próbę zaprezentowania, jak kształtował się system oświaty w powojennym Szczecinie, na przykładzie działalności Janiny Szczerskiej – nauczycielki, pierwszej dyrektorki I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, którym kierowała niemal trzynaście lat, pomiędzy 1945 a 1951 oraz 1959 a 1966. Jej losy stały się przyczynkiem do ukazania nie tylko okoliczności powstania placówek szkolnych na Pomorzu Zachodnim po drugiej wojnie światowej, ale również znaczenia i pozycji nauczyciela w procesie tworzenia tych miejsc. 

 

Kolejne wydarzenia:

5 grudnia 2017 | wtorek | godz. 17.00
wykład Pionierskie lata średniego szkolnictwa ogólnokształcącego w Szczecinie (1945–1948) | dr hab. Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński) 

10 stycznia 2018 | środa | godz. 17.00  
wykład Organizacja i rozwój szkolnictwa zawodowego w Szczecinie w okresie pionierskim | dr Robert Jankowski (Uniwersytet Szczeciński)

13 stycznia 2018 | sobota | godz. 11.00 
oprowadzanie kuratorskie | dr Anna Lew-Machniak

 

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina. Wstęp wolny.