Obrazy zostają w Szczecinie!

Dwa obrazy – „Handlarze ryb” Augusta Ludwiga Mosta oraz „Szczecin. Widok portu od strony Duńczycy i panorama miasta” monogramisty J.R. – zostają w Szczecinie. To efekt negocjacji przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie z właścicielem płócien - mBankiem. 

 

Oba dzieła zostały zakupione dwie dekady temu dzięki staraniom dr Bogdany Kozińskiej, ówczesnej kierownik Muzeum Historii Szczecin. Sponsorem zakupu był BREBank, dzisiejszy mBank. Obrazy trafiły w długoterminowy depozyt Muzeum i były prezentowane na wystawach stałych w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina. 

Na początku bieżącego roku właściciel obrazów postanowił sprzedać swoją kolekcję dzieł sztuki wraz z szczecińskimi obrazami. Obrazy, którymi dotychczas opiekowało się Muzeum Narodowe w Szczecinie miały trafić na aukcję. Dzięki staraniom przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego mBank wycofał się z tego zamierzenia. Dzieła zostały zakupione przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie i będą nadal prezentowane publicznie w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina.  

Muzeum Narodowe w Szczecinie pragnie podziękować Towarzystwu Przyjaciół MNS, które korzystając ze swych kontaktów nakłoniło mBank do sprzedaży dzieł bez pośrednictwa aukcji. W tym miejscu możemy jednak z satysfakcja oznajmić, że Muzeum w swych staraniach o zakup obrazów nie pozostało osamotnione. Plan Muzeum polegał na skorzystaniu z prawa pierwokupu na aukcji po cenie wylicytowanej i w tym celu nasza instytucja musiała zgromadzić środki.  Deklarację pomocy złożyli Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Szczecina, oczywiście także Edward Osina, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz wiele innych osób. Muzeum nie ujawniało tych informacji, gdyż mogłyby one mieć wpływ na licytację podczas aukcji.  Muzeum Narodowe w Szczecinie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy gotowi byli zaangażować się w sprawę pozostania obrazów w Szczecinie. 

Obecnie wszystkie zobowiązania finansowe przejęło na siebie Towarzystwo Przyjaciół MNS, którego środki pochodzą wyłącznie z darowizn społecznych. Dlatego wszystkich, którzy gotowi byli wesprzeć zakup obrazów, prosimy, jeśli nadal zachowali swoją gotowość do pomocy, o porozumienie się z Towarzystwem Przyjaciół MNS lub bezpośrednio z Muzeum, gdyż mamy wiele planów powiększania kolekcji i każda pomoc zostanie godziwie wykorzystana. 

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina. W nowym rytmie pracy Muzeum jest czynne od czwartku do niedzieli w godzinach 12.00 - 18.00. Obraz „Handlarze ryb” Augusta Ludwiga Mosta można podziwiać na kameralnej ekspozycji „Gabinet Biedermeieru” (I piętro), z kolei „Szczecin. Widok portu od strony Duńczycy i panorama miasta” J. Richtera tymczasowo na wystawie „Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku” (II piętro).

 

most copy

August Ludwig Most (1807–1883)
Handlarze ryb, 1846
olej, płótno, 79 x 94 cm
własność: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie, depozyt w Muzeum Narodowym w Szczecinie 

Esencją szczecińskiego malarstwa biedermeieru stały się obrazy jednego z bardziej cenionych i popularnych w ówczesnych Niemczech artystów - Augusta Ludwiga Mosta (1807–1883). Pochodzący ze szczecińskiej rodziny rzemieślniczej, wykształcenie artystyczne zdobył on u stargardzkiego malarza Thielego oraz w Królewsko-Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Most osiadł w Szczecinie, gdy był już rozpoznawalnym artystą, nic więc dziwnego, że zamówienia składała u niego znaczna część szczecińskiej elity. Jego prace są świadectwem nie tylko artystycznego kunsztu, ale także pozycji i aspiracji zamawiających. Artysta z wielką pasją uwieczniał ludzi i sceny z ich życia, jak na obrazie „Handlarze ryb” z 1836 roku, przedstawiającym widok tak codzienny w każdym mieście portowym. 

 

jr copy

Monogramista J. R., czynny na przełomie XIX i XX w.
Szczecin. Widok portu od strony Duńczycy i panorama miasta, 1899
olej, płótno, 70 x 112 cm
własność: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie, depozyt w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Niezwykłym dziełem odwołującym się do marynistycznej tematyki oraz portowych tradycji miasta stał się obraz z 1899 roku autorstwa Monogramisty JR, ostatnio zidentyfikowanego jako J. Richtera.  Dzieło jest interesujące przede wszystkim ze względu na walory ikonograficzne i artystyczne. Port w Szczecinie wraz z przycumowanymi żaglowcami i parowcami został ukazany z niezwykłą precyzją i detalami, jak choćby cały takielunek, czy wyraźnie widoczne szycia żagli. Las masztów żaglowców cumujących przy obu nabrzeżach utworzył dodatkowo perspektywę skupiającą uwagę widza na centralnie przedstawionej szpiczastej wieży kościoła św. Jakuba, która w towarzystwie wieży zegarowej i wieży dzwonów Zamku Książąt Pomorskich jest do dziś nieodłącznym elementem panoramy Szczecina.