Sierpień 80 – Szczecin 2020

Na elewacji gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego zawisły wielkoformatowe płótna z grafiką Agnieszki Dajczak. To jeden z elementów wyjątkowego projektu Sierpień 80 – Szczecin 2020 przygotowanego przez Miasto Szczecin, Szczecińską Agencję Artystyczną oraz TRAFO.

Wydarzenia Sierpnia 1980 roku stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń tożsamościowych w historii Szczecina. Porozumienia Szczecińskie były ważnym elementem na drodze do przyszłej odbudowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, stanowiąc w swoim czasie nieformalną obywatelską „drugą konstytucję”. Do tego ważnego wydarzenia twórcy Projektu odnoszą się nie tyle martyrologicznie petryfikując jego znaczenie, ale podkreślając jego rolę i aktualną symbolikę wobec wyzwań rozwijającego się współcześnie nowoczesnego miasta.

Projekt Sierpień 80 – Szczecin 2020 to żywa galeria plakatu oglądana w formie spaceru po mieście. Do udziału zaproszeni zostali ważni przedstawiciele medium plakatu ze Szczecina: Dawid Czajkowski, Agnieszka Dajczak, Lex Drewiński, Piotr Depta-Kleśta, Marcin Papis „Kras”, Leszek Żebrowski. Kuratorem projektu jest Stanisław Ruksza.

 

AGNIESZKA DAJCZAK

Na gmachu Muzeum przy Wałach Chrobrego możemy oglądać pracę Agnieszki Dajczak, która wykorzystała symboliczny gest Viktorii oraz dźwigozaury – współczesny symbol portowego Szczecina.

Ponad 10 lat temu, gdy Miasto Szczecin skomunalizowało nabrzeże Starówka, dźwigozaurom groziło zezłomowanie. Na prośbę Muzeum Miasto przekazało je naszej instytucji. Opiekowaliśmy się nimi, w ramach naszych możliwości, przez kilka lat. W międzyczasie dzięki społecznemu zaangażowaniu morskich środowisk Szczecina, ze starych żurawi wykreowano nowy symbol Szczecina. Kilka lat temu władze miasta, doceniając ich rolę w krajobrazie miejskim, zdecydowały się na  gruntowną konserwację zabytkowych dźwigów. Ostatecznie Muzeum przekazało dźwigi Miastu Szczecin, które na trwale przekształciło je w charakterystyczne i podziwiane obiekty świetlne. 

 

IMG 0028