Obiekty z kolekcji MNS w Kestner Gesellschaft w Hanowerze

Do 10 stycznia 2021 roku w Kestner Gesellschaft w Hanowerze można oglądać wystawę "Kunst ⇆ Handwerk. Zwischen Tradition, Diskurs und Technologien". 

 

Wystawa prezentuje twórczość młodych artystów eksperymentujących takimi materiałami jak: drewno, szkło, tekstylia czy słoma. Pokazywane na wystawie prace: wyplatane figury, tkaniny i wielkoformatowe instalacje – odwołują się do tradycji rzemieślniczych, ludowych i artystycznych.

Wśród prezentowanych obiektów można oglądać kameruńskie, tkane ze szklanych paciorków pikurany ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, które są ilustracją do prac Oliviera Guesselé-Garai.

 

InFrame 1601637727977 01