Centrum Dialogu Przełomy MNS nagrodzone w Konkursie ŻYCIE W ARCHITEKTURZE

Gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy laureatem IX edycji prestiżowego konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE (2015-2019) organizowanego przez redakcję miesięcznika „Architektura-murator”.

Realizacja Roberta Koniecznego i Michała Lisińskiego z Pracowni KWK Promes otrzymała nagrodę w kategorii Najlepsza Przestrzeń Publiczna w Polsce w latach 2015-2019.

 

Uzasadnienie jury: Jedna z najbardziej symbolicznych, wielowymiarowych i ideowych przestrzeni w Polsce nie tylko po 1989 roku, lecz wręcz po II wojnie światowej. Wyjątkowość projektu architektonicznego polega na umiejętnym ukształtowaniu budynku, tak by stanowił budowlę  i plac jednocześnie. Na szczególne docenienie zasługuje stworzenie unikalnej i dającej podstawę do wielu interpretacji struktury, w której umieszczona jest ekspozycja podtrzymująca pamięć o powojennych losach miasta, podczas gdy na powierzchni – dachu muzeum – toczy się dziś zwykłe życie, z jego wszelkimi przejawami.

Odświętne uroczystości, związane m.in. z obchodami krwawych wydarzeń grudniowych 1970 roku, społeczne protesty gromadzące spontanicznie tłumy mieszkańców oraz codzienne aktywności znajdują tu swoje należne miejsce. Jury docenia zaangażowanie głównego projektanta w wykreowanie wizerunku placu i upublicznienie przekazu, iż przestrzeń publiczna należy do wszystkich bez wyjątku i pozwala na rozmaitość i wielowątkowość współużytkowania.

 

 

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to ogólnopolski konkurs na najbardziej znaczące realizacje architektoniczne organizowany przez redakcję miesięcznika „Architektura-murator” od 1995 roku. Celem konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE jest promocja największych osiągnięć w dziedzinie architektury w Polsce oraz wzrost społecznego zainteresowania jej rolą poprzez nagradzanie najlepszych obiektów zrealizowanych w okresie objętym konkursem. IX edycja dotyczy inwestycji zrealizowanych w latach 2015-2019  

Nazwa konkursu jest kwintesencją zarówno jego celu, jak i kryteriów oceny. Tak więc są to kwestie społeczne i jakość życia w architekturze, promocja największych osiągnięć w dziedzinie architektury w Polsce, pobudzanie społecznego zainteresowania problematyką związaną z rolą architektury w kreowaniu rozwoju miast.

Konkurs cieszy się wielką popularnością i uznaniem środowiska architektonicznego, międzynarodowych instytucji architektonicznych oraz władz samorządowych i państwowych. W 8 dotychczasowych edycjach rywalizowało w konkursie ponad 3000 realizacji.

Nagrody główne zostaną przyznane przez jury w 7 kategoriach: 5 tradycyjnych i 2 ideowych. W kategoriach tradycyjnych dla Najlepszego Obiektu Użyteczności Publicznej w Polsce w latach 2015-2019, Najlepszego Obiektu Komercyjnego w Polsce 2015-2019, Najlepszego Budynku Wielorodzinnego w Polsce w latach 2015-2019, Najlepszego Budynku Jednorodzinnego w Polsce w latach 2015-2019 i Najlepszej Przestrzeni Publicznej w Polsce w latach 2015-2019.

W kategoriach ideowych: dla Najlepszego obiektu projektowanego dla klimatu w Polsce w latach 2015-2019 i Najlepszego obiektu odpowiedzialnego społecznie w Polsce w latach 2015-2019.

Ponadto jury ma prawo przyznać dodatkową nagrodę spośród wszystkich nadesłanych projektów dla Obiektu odpowiadającego na wyzwania współczesnego świata w Polsce w latach 2015-2019.

Więcej o Konkursie: www.zyciewarchitekturze2020.architekturamurator.pl

JURY
DARIUSZ HERMAN: PRZEWODNICZĄCY - współzałożyciel pracowni HS99, od 2016 współprowadzący biuro HMS Architektura, współautor m.in. podziemnej zakrystii koszalińskiej katedry, siedziby „Głosu Pomorza” czy budynku CINiBA w Katowicach: zdobywcy Grand Prix – Nagrody Prezydenta RP dla Najlepszego Obiektu Architektury w Polsce w VII edycji Życia w Architekturze
JUSTYNA BIERNACKA - absolwentka WA PW, doktorantka SGH, współzałożycielka Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP, inicjatorka akcji #architekcidlaklimatu, partner w firmie doradczej MATERIALITY
BOHDAN (BIŚ) LISOWSKI - prezes SARP, absolwent WA PK, członek: SHS, PTI, od 1999 roku zaangażowany w działalność na rzecz SARP, w tym trzy ostatnie edycje Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie
KRZYSZTOF INGARDEN - laureat Honorowej Nagrody SARP 2009, profesor i dziekan Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autor m.in. Centrum Kongresowego ICE i Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, pawilonu Polski na EXPO 2005 w Aichi czy ambasady RP w Tokio
EWA P. PORĘBSKA - redaktor naczelna „Architektury-murator”, pierwszy polski juror Nagrody Unii Europejskiej dla architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe (edycja 2013), juror Nagrody dla Przestrzeni Publicznych (od 2010 roku)