Bornholms Kunstmuseum: LÆNGSEL – Værker fra Nationalmuseet i Szczecin

Czy Stettin i Szczecin to jedno miasto? Chociaż właściwszym pytaniem jest to, czy historia Stettina i historia Szczecina to historia jednego czy dwóch odrębnych miast?

 

Na oba człony tego pytania można odpowiedzieć twierdząco: tak, to jedno miasto, bo pamięć przeszłości miasta w coraz mniejszym stopniu dzieli historyków Stettina-Szczecina; oraz: tak, to dwa odrębne miasta, pomiędzy którymi ci sami historycy dość zgodnie gotowi są wskazać oczywisty punkt nieciągłości. A dotyczy to tyleż badaczy stettińskich-szczecińskich dziejów, co sztuki. Ba! Jeśli spojrzeć okiem nawet nie znawcy, ale miłośnika sztuki na prezentowany tu przegląd kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, łatwo jest te nieciągłości – te luki, miejsca puste i prowokujące niewygodne pytania – wskazać. Na przykład takie: skoro zgadzamy się, uznajemy i celebrujemy już dziś w sposób nieskrępowany to, że miasto było niemieckie, to dlaczego tak mało tu obiektów niemieckich? 

Choć niewygodne, nie warto jednak chyba takich pytań przemilczać, unikać czy – tym bardziej! – zakrzykiwać. Lepiej je głośno stawiać, bo może to one właśnie stanowią istotę kolekcji, skupiają uwagę na szczelinach, z których przebija się pełna historia muzeum i miasta – niełatwa, złożona, pełna wyrw, braków i związanych z nimi doświadczeń, zarówno artystów, osób współtworzących historie instytucji, jak i pozostałych mieszkańców. To sprawiło, że istotą wystawy stała się chęć uchwycenia tego, co bywa często niewidoczne, ponieważ nie ukazuje spójnej wersji wielkiej narracji o mieście. Dlatego też postanowiliśmy wprowadzić w losy zarówno niemieckiego i polskiego miasta oraz muzeum, jak i związanej z nim sztuki. Na kolekcję bowiem należy spoglądać, mając w pamięci zawiłości dziejowe miasta. W związku z tym podstawowym celem przyświecającym twórcom wystawy była potrzeba stworzenia opowieści o jednym Stettinie/Szczecinie – tym przed- i powojennym, takim, który łączy polską i niemiecką historię miasta w jedną, acz złożoną z niezliczonych doświadczeń całość. Do jego realizacji wykorzystano wybór niemieckich i polskich dzieł z XIX i XX wieku. Stanowi on dobrą reprezentację szczecińskiej kolekcji, bowiem obejmuje te okoliczności, które najlepiej oddają kluczowe meandry historii miasta, a co za tym też idzie – muzeum. Proponowana ekspozycja to obraz drogi prowadzącej do zgody na myślenie o Szczecinie jako polskim mieście z niemiecką przeszłością (i współczesnością). 

Więcej o wystawie: KLIK 

 

LÆNGSEL – Værker fra Nationalmuseet i Szczecin

Stettin/Szczecin – jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

 

Bornholms Kunstmuseum
Otto Bruuns Plads 1, Gudhjem, Dania (wyspa Bornholm)

Koncepcja wystawy: Beata Małgorzata Wolska
Kuratorki: Beata Małgorzata Wolska, Tine Nygaard

Partner: Dansk Kulturinstitut / Dunski Instytut Kultury 

 

 logosy copy

 

LÆNGSEL - VÆRKER FRA NATIONALMUSEET I SZCZECIN

Det nuværende Polen har haft en meget omskiftelig historie. I lange perioder har dele af landet været under andre magters herredømme. 

Først med afslutningen af Første Verdenskrig får Polen sin nuværende udstrækning. Eller næsten. Nogle af landets vestligste dele, herunder havnebyen Szczecin, forbliver på tyske hænder indtil 1945. 

I udstillingen LÆNGSEL – Værker fra Nationalmuseet i Szczecin møder du værker, der er skabt under indtryk af landets komplekse historie i de vigtige år omkring Første Verdenskrig og op til og med Anden Verdenskrig. 

Kunstnerne reagerer på voldsomme, nationale forandringer og vilde, internationale strømninger med kamp, dekadence, optimisme og resignation.

I malerier og skulpturer undersøger de forskellige former for patriotisme. Fælles for deres udtryk er en LÆNGSEL efter at få det tabte Polen tilbage.

Den ledsages af en forskningsbaseret publikation og på udvalgte dage vil der være baggrundsmusik, skabt af tyske eller polske komponister, i udstillingsrummene.

Udstillingen er den tredje i et samarbejde mellem Nationalmuseet i Szczecin og Bornholms Kunstmuseum.