Wyjątkowy obiekt na dziedzińcu Muzeum Tradycji Regionalnych

Na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych można zobaczyć tymczasowo zdeponowaną, oczekującą na rozpoczęcie prac konserwacyjnych oraz opracowanie, barokową płytę nagrobną szczecińskiego ludwisarza Johanna Jacoba Mangoldta i jego żony Dorothei z 1699 roku.

Odkrycie unikatowej płyty miało miejsce pod koniec 2020 roku podczas porządkowania i ewidencjonowania jednego z poniemieckich cmentarzy w prawobrzeżnej części Szczecina. 

Płytę odkryli: prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego dr Marek Łuczak, wspólnie z przedstawicielami z Fundacji Droga Lotha oraz gronem wolontariuszy. 

Z uwagi na stan zabytku prosimy o zachowanie wyjątkowej ostrożności podczas jego oglądania. 

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych [ul. Staromłyńska 27] jest czynne od czwartku do niedzieli między 12.00 a 18.00.

 

1 copy

2 copy copy copy