Pierwsze muzeum morskie w odrodzonej Rzeczypospolitej. Warszawskie muzeum Stanisława hr. Ledóchowskiego

Trwają intensywne prace nad multimedialnym projektem „Pierwsze muzeum morskie w odrodzonej Rzeczypospolitej. Warszawskie muzeum Stanisława hr. Ledóchowskiego”.

Prezentujemy wybrane fragmenty gotowych już elementów dwuletniego (2020 - 2021) projektu.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022”

logosy copy copy copy

O projekcie
Stanisław Ledóchowski był pochodzącym z kresów ziemianinem, absolwentem Szkoły Morskiej w Chersoniu. Po studiach został przemysłowcem. Próbował sił w działalności stoczniowej, żeglugowej, składach morskich. Paradoksalnie powodzenie finansowe przyniosła mu działalność lądowa Polskiej Fabryki Siatki Jednolitej Hrabiego Stanisława Ledóchowskiego SA, na ulicy Przemysłowej 32 w Warszawie. W 1932 roku na terenie przyległym do gmachu głównego zakładu otworzył pierwsze polskie muzeum morskie. Funkcjonowało ono do wybuchu drugiej wojny światowej. W pomieszczeniach na parterze eksponowano modele okrętowe (wiele z nich powstało w muzealnej modelarni), obrazy olejne o tematyce marynistycznej, ponadto liczne fotografie, plakaty linii żeglugowych itp. Część aktywności muzeum stanowiły działania, które sam Ledóchowski określał jako propagandę morską. Założył w tym celu biuletyn, którego zdążył wydać trzy numery. Fragmenty ekspozycji pokazywane były w różnych częściach kraju (Kraków, Muzeum Narodowe w Warszawie) i za granicą – w Brukseli i, prawdopodobnie, na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku. W tym ostatnim przypadku możliwe, że pod szyldem Ligi Morskiej i Kolonialnej, której był członkiem. Zmarł w czasie wojny w 1940 roku. Część zbiorów muzeum trafiła po wojnie do Szczecina, gdzie miało powstać Centralne Muzeum Morskie, a obecnie znajduje się w zasobach Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem projektu jest przywrócenie pamięci o historii pierwszego w odrodzonej Polsce Muzeum Morskiego oraz sylwetki Stanisława Ledóchowskiego i jego dokonań, wynikających z głębokiego patriotyzmu, które miały na celu rozpropagowanie idei morskości w całej Rzeczypospolitej. Jest to również wystawa jubileuszowa, mająca uświetnić obchody setnej rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk.

Projekt składać się będzie z kilku części: od prezentacji zabytków i pamiątek, przez cyfrową rekonstrukcję muzeum, do elementów sztuki w postaci muralu. Główna część projektu realizowana będzie w pięciu wybranych ośrodkach w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Kołobrzegu i Szczecinie. Dodatkowo przewidziana jest objazdowa wystawa planszowa, na którą składają się reprodukcje zdjęć autorstwa Ledóchowskiego i jego współpracowników oraz historia powrotu Polski nad Bałtyk, losy Muzeum Morskiego i samego Ledóchowskiego.

Kierownikiem projektu jest dr Tomasz Budzan, kierownik Działu Morskiego Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Odpowiedzialny za stronę przygotowanie treści multimedialnych i oprogramowania jest firma Pixel Legend.

 

  • Eksponat z Muzeum Morskiego
  • Autor: Brak danych
  • Eksponat z Muzeum Morskiego
  • Autor: Brak danych
  • Eksponat z Muzeum Morskiego
  • Autor: Brak danych
  • Kadr z filmu o warszawskim muzeum Stanisława hr. Ledóchowskiego
  • Autor: Brak danych