Wystawa czasowa: Miasto w mieście. 5 lat MNS–CDP

Od 14 maja na placu Solidarności (pasaż od strony ulicy Małopolskiej) będzie można oglądać wystawę „Miasto w mieście. 5 lat MNS–CDP”.

Ekspozycja podsumowująca działanie Centrum Dialogu Przełomy – najmłodszego oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie – od otwarcia aż do dziś, będzie dostępna do połowy czerwca. Organizatorem jest Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, współorganizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wernisaż zaplanowano na godzinię 14.30. 

MNS–CDP zostało oficjalnie otwarte 24 stycznia 2016 r. (tzw. otwarcie techniczne miało miejsce już 17 grudnia 2015 r.). Od pojawienia się pomysłu Agnieszki Kuchcińskiej-Kurcz do uruchomienia placówki minęło 11 lat. Przez ten czas organizowane były debaty publiczne, podczas których doprecyzowano definicję „przełomów”, lekcje historii w miejscach historycznych, powstały pierwsze wystawy. Po decyzji o umiejscowieniu placówki na pl. Solidarności, został ogłoszony konkurs na projekt pawilonu wystawienniczego, który wygrała firma KWK Promes z Katowic z Robertem Koniecznym. Po otwarciu budynek Koniecznego dostał liczne prestiżowe międzynarodowe nagrody. Został uznany m.in. za najlepszy budynek świata, a plac nad nim za najlepszą przestrzeń publiczną. Podziemna wystawa stała została uhonorowana nagrodą Sybilla (uznana za najlepszą wystawę wśród wystaw historycznych i archeologicznych w Polsce), otrzymała też wyróżnienie w najstarszym muzealnym konkursie europejskim EMYA (pod auspicjami rady Europy) za działalność na rzecz społeczności lokalnej. 

Rocznie (przed pandemią) MNS–CDP zwiedzało około 40 tysięcy osób, wśród nich wiele brało udział w debatach, promocjach książek, wydarzeniach rocznicowych, wernisażach, pokazach filmowych, spotkaniach z ekspertami i świadkami historii, koncertach. W muzeum często gościli nauczyciele i młodzież z całego Pomorza Zachodniego – na konferencjach metodycznych, a także debatach oksfordzkich, lekcjach historii organizowanych w przestrzeniach muzealnych i historycznych (np. Poczdam, Peenemünde, Sachsenhausen, Ravensbrück). Współpraca z wieloma podmiotami zaowocowała ciekawymi projektami (np. Wirtualny Teatr Historii, Światowy Festiwal Głosu i in.). MNS–CDP jest częścią Konsorcjum Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, skupiającego placówki wystawiennicze i naukowo-badawcze działające na ziemiach przyłączonych do Polski po drugiej wojnie światowej.