Księżyc vs. słońce, czyli słów kilka o Nocy Muzeów...

Z przyczyn wiadomych i obiektywnych tegoroczne zwiedzanie wystaw Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle księżyca nie będzie możliwe.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych wystaw przez cały weekend w blasku słońca – między 12.00 a 18.00. Prosimy o respektowanie stosownych zaleceń sanitarnych. 
Zestawienie aktualnych ekspozycji oraz szczegółowe informacje: KLIK

 

Nocnym markom proponujemy eksplorację wciąż bogatszego wirtualnego katalogu zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. To już kilkaset obiektów, każdy dokładnie sfotografowany oraz opracowany merytorycznie.
Wirtualny katalog zbiorów MNS: KLIK

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie dysponuje także 16 tematycznymi stronami dedykowanymi sztuce i historii. 
Zestawienie wszystkich serwisów: KLIK

 

Projekt www muzeach

Projekt www.muzeach ma na celu powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Należą do nich: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lider projektu), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie. Projekt przewiduje rozwój infrastruktury służącej do digitalizacji (cyfryzacji) i udostępniania zasobów cyfrowych wymienionych muzeów.

Więcej o projekcie: KLIK 

Program www.muzeach jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.