HIPERLINK x2 wirtualnie

Nieustannie zapraszamy do obejrzenia wirtualnej międzynarodowej wystawy zbiorowej „Hyperlink – nowy obraz świata i człowieka” (kuratorowanej przez malarza Zbigniewa Romańczuka, filozofkę Aleksandrę Łukaszewicz - Alcaraz i grafika komputerowego Radosława Nagaya).

W serwisie internetowym Muzeum Narodowego w Szczecinie odnajdą Państwo także dokumentację drugiego z projektu o tym samym tytule - wystawy indywidualnej Zbigniewa Romańczuka.

 

Wirtualna galeria: https://playcanv.as/p/30ckJX6f/
Informacje o wirtualnej wystawie „Hiperlink”: https://tiny.pl/r5mwx
Informacje o wystawie indywidualnej Zbigniewa Romańczuka „Hiperlink” wraz z galerią fotografii: https://tiny.pl/rnbwq

 

Obie wystawy podejmują ważki obecnie temat relacji pomiędzy malarstwem, tradycyjną dziedziną sztuk wizualnych i nowymi technologiami, które wkraczają w nasze życia przekształcając ich formę oraz nasz sposób funkcjonowania w nich. Ten rodzaj wpływu możemy również zaobserwować w odniesieniu do obrazów malarskich, które nie rezygnując z wartości estetycznych, w tym z malarskości, często uzyskują inną postać niż pociągnięcia farby na naciągniętym na blejtramie płótnie. Obrazy malarskie często stają się cyfrowymi i to na różnych płaszczyznach bytowych, zarówno podejmując tematykę cyfrowości i ją reflektując, jak i przechodząc w stan cyfrowy czy to za pomocą zdigitalizowania uprzednio fizycznego obiektu, czy to od razu powstając w sposób cyfrowy (ang. digital born). Poprzez takie różne działania pytają się o formę, strukturę i treść obrazu i rzeczywistości jako takiej. 

Obraz malarski charakteryzuje się skupieniem uwagi na wybranym fragmencie wizualności, co otwiera drogę do rozmyślań i do estetycznej kontemplacji. Te dwa aspekty zostają utrzymane w cyfrowej formie malarstwa, także, co interesujące, w jego formach dynamicznych. Tu warto zwrócić szczególną uwagę na realizację Zbigniewa Romańczuka prezentowaną na wystawie indywidualnej, w której wytworzony przez niego obraz (ze wsparciem technicznym Radosława Nagaya) jest obrazem zmiennym i interaktywnym, zmieniającym się pod wpływem modulacji ruchem ręki zwiedzającego nad kontrolerem LeapMotion. Jednocześnie wielkość obrazu oraz jego abstrakcyjny charakter umożliwiają kontemplacyjną immersję skupioną na właściwościach estetycznych, nie pozbawionych wszak znaczeń, ponieważ obrazy cząstkowe, które tworząc hipnotyczną całość pochodzą z zasobów Internetu, dostępnych w ramach wolnej licencji Creative Commons 0 i zgodnie z intencją autora stanowią metaforę zbiorowej świadomości i nieświadomości. 

Obie wystawy stanowią część szerszego projektu poddającego pod artystyczną i filozoficzną rozwagę kwestie dotyczące statusu współczesnej stechnologizowanej rzeczywistości i roli w nim obrazu. Są one także wstępem do dyskusji w ramach Forum poświęconemu współczesnej kondycji malarstwa oraz jego wzajemnym relacjom z technologią, które po raz pierwszy odbędzie się na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuki w Szczecinie w październiku 2021. Forum będzie otwartym wydarzeniem cyklicznym, a merytoryczne raporty z jego przebiegu będą publikowane na stronie Wydziału Malarstwa, pozwalając zapoznać się z różnymi perspektywami artystycznymi i badawczymi szerszej grupie zainteresowanych poruszaną problematyką.

 

prof. AS dr hab. Aleksandra Łukaszewicz – Alcaraz