Locus oculus 1 i 2 Danuty Dąbrowskiej - Wojciechowskiej w kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie!

 Z radością informujemy, że do kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Sztuki Współczesnej trafiła praca Danuty Dąbrowskiej - Wojciechowskiej zatytuowana "Locus oculus" 

 

Locus oculus 1 / Locus oculus 2    

 

Dwie oddzielne prace obiektowe, obydwie wykonane z półkul ze szkła akrylowego o średnicy 32 cm w metalowej obręczy. Wewnątrz dwie kolejne obręcze ułożone koncentrycznie, w świetle drugiej cyfrowa ramka z projekcją zapętlonej animacji filmowej.  

 

Obydwie animacje nawiązują do zainteresowań autorki różnymi przejawami percepcji wzrokowej, wykorzystujących figurę oka. Są kolażem zestawu oczu, w jednej spoglądających w kierunku góra-dół, w drugiej – lewa-prawa. 

Prace były prezentowane: premierowo na wystawie „Szczecińskie Awangardy” w Muzeum Narodowym w Szczecinie w 2017 r., po raz drugi podczas indywidualnej wystawy „vide” w galerii INKU w Szczecinie w 2019 r.  

 

Locus oculus 1&2 Danuta Dąbrowska - Wojciechowska   

Locus oculus 1&2 Danuta Dąbrowska - Wojciechowska