X Jubileuszowy Konkurs Tematyczny MNS-CDP „Tu zbudujmy nasz dom”

Zapraszamy uczennice i uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w X Jubileuszowym Konkursie Tematycznym Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy „Tu zbudujmy nasz dom”.

Konkurs jest inicjatywą z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej. Ma charakter tematyczny i jest związany z historią miejscowości oraz najbliższej okolicy zamieszkania uczestnika. Uczestnictwo w konkursie to okazja do poszukania przez uczniów odpowiedzi na ważne pytania, m.in.: jak kształtowała się fala powojennych migracji ludności w Polsce i całej Europie; w jakim stopniu przemieszczanie Polaków było związane z przesuwaniem się Armii Czerwonej i frontu wschodniego; na ile osiedlanie się na Ziemiach Zachodnich i Północnych było powiązane z klęską wrześniową, okupacją czy wreszcie z wywozami do pracy przymusowej w III Rzeszy; skąd i dlaczego przybywali osadnicy; jak przebiegał proces adaptacji niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Dzięki temu uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób kształtowały się losy społeczności lokalnej po drugiej wojnie światowej.

Przypominamy, że konkursy tematyczne są organizowane przez zespół pracowników MNS–CDP nieprzerwanie od 2013 roku. Młodzież projektowała wówczas grę dydaktyczną dla swoich rówieśników. Tematyka gry była związana z 25. rocznicą strajku w porcie szczecińskim. W kolejnych latach uczestnicy tworzyli komiksy, kroniki rodzinne, pisali bajki, legendy, projektowali jubileuszowe wydania gazety lokalnej czy postery. W tym roku zadaniem uczniów jest wcielenie się w postać pioniera lub osadnika wojskowego oraz napisanie listu do bliskiej mu osoby. Fikcja literacka powinna łączyć się z faktami z historii miejscowości ucznia lub regionu w latach 1945–1950. Do tekstu należy dołączyć ilustrowaną mapę podróży bohatera (w dowolnym formacie i skali).

Konkurs jest realizowany we współpracy z konsorcjum zrzeszającym instytucje kultury Sieć Ziem Północnych i Zachodnich. Konsorcjum od pięciu lat finansuje nagrody dla uczestników. 

Od pierwszej edycji honorowy patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Również w tym roku organizatorzy wystąpią o tę zaszczytną opiekę.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz udziału w naszym przedsięwzięciu edukacyjnym.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

 

oprac. Edyta Szumocka

 

Regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dla nauczyciela)

Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie (Zał. 1)

Protokół eliminacji szkolnych konkursu (Zał. 2)