Pożegnanie Śp. Krystyny Lewkowicz

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Krystyny Lewkowicz wieloletniej koleżanki, przyjaciółki, współpracowniczki z Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum.

Była wyjątkowo ciepłą, życzliwą osobą. Swoim poczuciem humoru zarażała innych, co sprawiało, że z przyjemnością pracowało się i przebywało w Jej towarzystwie.

Dzięki Jej optymizmowi problemy zawodowe i prywatne przestawały istnieć.

Pamięć o Niej pozostanie zawsze w naszych sercach i w obiektach zabytkowych, którym przywróciła dawny blask.  

Z rodziną oraz bliskimi łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Koleżanki i koledzy z Działu Konserwacji Zbiorów