Debata MNS-CDP: Polityka Sowietów wobec Polski – lekcja dla Ukrainy

Zapraszamy w czwartek, 7 kwietnia 2022 r., o godz. 17.00 na prezentację nieznanych dokumentów, ujawniających kulisy relacji polsko-sowieckich podczas drugiej wojny światowej.

Pretekstem do debaty będzie ukazanie się dwutomowego dzieła pt. „Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1939–1945” pod redakcją Łukasza Adamskiego, wiceszefa Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia.

Spotkanie z udziałem  Łukasza Adamskiego i Magdaleny Semczyszyn ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  odbędzie się w sali konferencyjnej / przestrzeni dialogu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. 

Prezentowana publikacja stanowi jedno z największych edycji źródeł do historii relacji polsko-sowieckich, pozyskanych przez redaktora tomu podczas kilkuletnich kwerend prowadzonych głównie w Instytucie Sikorskiego w Londynie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Polityki Zagranicznej MSZ Rosji oraz w archiwach ukraińskich. Nieznane, albo mało znane dokumenty, przybliżają stanowisko polskich władz na uchodźstwie wobec Sowietów, a także Kremla wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Lektura pism pozwala śledzić proces decyzyjny, poznać atmosferę i stan emocjonalny kluczowych graczy politycznych tamtego okresu, co miało wpływ na podejmowane przez nich działania. Wiele z nich jest świadectwem i zapowiedzią konsekwentnej, imperialnej polityki Moskwy, której ostatnim przejawem jest agresja na Ukrainę. 

 

Łukasz Adamski – historyk i politolog  specjalizujący się w historii krajów Europy Wschodniej oraz analizie ich bieżącej sytuacji politycznej. Od 2016 r. zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W latach 2006–2011  pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako analityk, a potem koordynator programu ds. stosunków bilateralnych w Europie. W 2014 r. sprawozdawca Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. Publikował w czasopismach naukowych oraz w opiniotwórczej prasie krajowej i zagranicznej.  

Magdalena Semczyszyn –  doktor historii, pracownica Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich w XIX i XX w. Stypendystka m.in. Center for Urban History of East Central Europe, European Holocaust Research Infrastructure i Forum Transregionale Studien.

 

image001

Debata CDP