Film o projekcie "W muzeach"

Film wizerunkowy, promujący efekty projektu „www.muzeach” i powstającej w jego ramach strony internetowej z multiwyszukiwarką, prezentującej w jednym miejscu w łatwy i dostępny sposób zdigitalizowane zasoby pięciu polskich muzeów.

Materiał zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Opis / Description: Film „W muzeach” przedstawia efekty pracy w ramach projektu „www.muzeach”. W jego ramach pięć polskich muzeów: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie opracowało wspólną dla wszystkich tych instytucji stronę internetową. Jej głównym celem jest poprawa dostępu do zasobów kultury, m.in. poprzez bezpłatne udostępnienie ich w sieci w jednym, wspólnym dla wspomnianych instytucji miejscu. Tworzenie cyfrowych kolekcji w projekcie oparto o pięć metod digitalizacji: fotografię dokumentacyjną, fotografię gigapikselową, dokumentację RTI (Reflectance Transformation Imaging), system informacji przestrzennej GIS (Geographics Information System) oraz dokumentację 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrii i skanowania światłem strukturalnym. Dokumentację fotograficzną wzbogaca też pokaźny zasób informacji, zawierających szczegóły i ciekawostki dotyczące pokazywanych na stronie obiektów muzealnych. W opracowanie treści zaangażowany był olbrzymi sztab ludzi, składający się m.in. z historyków i konserwatorów sztuki, fotografów, specjalistów ds. zaawansowanych technik digitalizacji, edukatorów, programistów, projektantów, redaktorów i tłumaczy. Nad treścią pracowało łącznie kilkadziesiąt specjalistek i specjalistów z różnych części Polski. Prace nad opracowaniem trwały 3 lata. 

Projekt dofinansowano z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Beneficjentem projektu jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Partnerami są Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie. Całkowity koszt projektu wyniósł 12 172 215,58 zł, a kwota dofinansowania wyniosła: 9 247 929,94 zł

 

Beneficjenci Projektu "W muzeach":
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
Muzeum Narodowe w Lublinie
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Muzeum - Zamek w Łańcucie
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 POPC_zestawienie_copy_copy_copy.jpg

 

Informacja o prawach autorskich / Copyright Notice: 
© Muzeum Narodowe w Szczecinie / National Museum in Szczecin, 

Film wyprodukowany w ramach projektu „www.muzeach” dofinansowanego z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / video produced for the project “www.muzeach” („In museums”) co-financed from European Funds (Operational Programme Digital Poland) and by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Warunki licencji / Rights and Licensing Terms: 
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported, CC BY-NC-ND 3.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Autor / Creator: 
MFilm

 

 

tablica 1 copy