Francuzi w Szczecinie – historyczne związki Szczecina z Francją

„Francuzi w Szczecinie – poszukiwania śladów w historycznych dokumentach i na ulicach miasta” to tytuł spotkania,

które poprowadzi Marian Kalemba, wiceprezes Alliance Française, pasjonat historii Szczecina. Będzie to opowieść o bardziej lub mniej zapomnianych związkach historycznych Szczecina z Francją.

W tej narracji najważniejsze będą losy konkretnych ludzi i to, jaki wpływ wywarli na bieg historii naszego miasta. Ważnym elementem pokazu będzie też odpowiedź na pytanie, czy w dzisiejszym pejzażu miasta widoczne są trwałe francuskie ślady. Spotkanie odbywa się w ramach Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa, których tegoroczne hasło brzmi „Po nich dziedziczymy”. Koordynatorem organizacji ZDD jest Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Alliance Française w Szczecinie bierze w nich udział po raz pierwszy. Patronat honorowy nad Zachodniopomorskimi Dniami Dziedzictwa objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa łączą założenia Europejskich Dni Dziedzictwa – największego europejskiego projektu w dziedzinie kultury, realizowanego od 1991 roku na mocy decyzji Rady Europy w krajach naszego kontynentu – z wieloaspektową i złożoną tradycją kulturową Pomorza Zachodniego.

Głównym celem Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa jest promowanie w kontekście europejskim, różnorodności regionalnego dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kulturowej i historycznej naszego województwa. To również wzmocnienie identyfikacji społecznej z lokalną, rodzimą spuścizną kulturową, postrzeganą zarówno w jej materialnym jak i niematerialnym wymiarze. Tegoroczne hasło „Po nich dziedziczymy” odwołuje się zarówno do historii miejsc, ludzkich wspomnień i przekazywanych tradycji jak również wiedzy, technologii i dokonań poprzedników, z osiągnięć których możemy korzystać, udoskonalać je i przekazywać następnym pokoleniom.

Piątek, 14 października, godz.: 16.00
Muzeum Narodowe - Centrum Dialogu Przełomy, Plac Solidarności 1
Wstęp wolny