Renowacja zabytków z Działu Kultur Pozaeuropejskich MNS

Do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie powróciły obiekty wypożyczone Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nasze zabytki zostały poddane działaniom konserwatorskim w ramach przygotowywania prac dyplomowych. Studenci pod czujnym okiem promotorów przeprowadzili badania konserwatorskie, na podstawie których ustalono zakres prac oraz metodykę, indywidualnie dla każdego z obiektów. Dzięki wysiłkom studentów i ich opiekunów obiekty odzyskały swój dawny blask, stając się tym samym bardziej atrakcyjnymi i czytelniejszymi w odbiorze. Przeprowadzone liczne badania, dostarczyły wielu interesujących informacji o poszczególnych obiektach m.in. o sposobie ich wykonania, czy wykorzystanych materiałach. 

 

Dziękujemy bardzo: Aleksandrze Jaros, Julii Soroko, Klaudii Szwak, Paulinie Niemyjskiej, Sebastianowi Romaniuk, dr Aleksandrze Gralińskiej-Grubeckiej, mgr Katarzynie Polak, dr hab. Piotrowi Niemcewiczowi, prof. UMK, oraz wszystkim innym zaangażowanym w konserwację naszych obiektów. 

 

 Fotografie: Ewa Sitarek, Arkadiusz Piętak oraz Adam Adamski

Zabytki UMK Torun 1

Chińska terakotowa figurka wojownika (618-907 n.e.) – Paulina Niemyjska  opiekun pracy dyplomowej dr Aleksandra Gralińska-Grubecka

 

 

Zabytki UMK Torun 2

Zabytki UMK Torun 3

Zabytki UMK Torun 5

Parawan japoński dekorowany laką (XIX w.) – Julia Soroko  opiekun pracy dyplomowej  dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK

 

 

Zabytki UMK Torun 4

Polichromowana głowa Bodhisattwy z gliny suszonej na słońcu (Chiny, XII-XIII w.) – Aleksandra Jaros  opiekun pracy dyplomowej dr Aleksandra Gralińska-Grubecka


 

 

Zabytki UMK Torun 6

Chińska terakotowa figurka wojownika (618-907 n.e.) – Paulina Niemyjska, opiekun pracy dyplomowej dr Aleksandra Gralińska-Grubecka, Sebastian Romaniuk, opiekun pracy dyplomowej dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK.