Wykład „Droga do Santiago de Compostela. Średniowieczne kościoły pielgrzymkowe”

Zapraszamy na, otwarte także dla sympatyków, zebranie naukowe Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Iwona Sandach w wykładzie „Droga do Santiago de Compostela. Średniowieczne kościoły pielgrzymkowe” zapozna słuchaczy z problematyką pielgrzymowania i fundacją świątyń pielgrzymkowych w średniowieczu. Opowie także o aktualnie realizowanym programem wędrówek śladami dawnych pielgrzymów, na przykładzie trasy, którą przewędrowała. Licznie funkcjonujące obecne trasy pielgrzymkowe do Santiago de Compostela są objęte patronatem Rady Europy w ramach europejskiego dziedzictwa kultury.

Iwona Sandach jest absolwentką historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Byłym pracownikiem Muzeum Narodowego w Szczecinie, wieloletnim pedagogiem i wykładowcą historii sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT) oraz w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie.

Spotkanie odbędzie się w środę 7 grudnia 2022 roku o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego przy ul. Wały Chrobrego 3. 

Katedra

Autorstwo stephenD - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79229932Autorstwa stephenD - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79229932