Popołudnie chrześcijaństwa. Odwaga do zmiany

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z partnerami projektu, w tym także z Muzeum Narodowym w Szczecnie, zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu Colloquia Erasmiana. 

Jeśli chrześcijaństwo chce wzmocnić proces budowania społeczeństwa globalnego, musi być chrześcijaństwem „kenotycznym”, pozbawionym jakichkolwiek ambicji z zakresu władzy i wychodzącym z klerykalnej ciasnoty. Ten świat nie potrzebuje „chrześcijańskiego imperium” ani chrześcijańskiej ideologii, pożytek może mu przynieść tylko chrześcijaństwo ekumenicznie otwarte na służbę wszystkim potrzebującym. [Fragment książki]. 

Podczas środowych spotkań wokół książki ks. prof. Tomáša Halika „Popołudnie chrześcijaństwa. Odwaga do zmiany”, tłum. Tomasz Maćkowiak (Wydawnictwo WAM 2022), poruszane będą tematy badawcze takie jak: kryzys Kościoła, hermeneutyka wiary, ateizm egzystencjalny.

Uczestnicy debaty: ks. prof. Tomáš Halik – Uniwersytet Karola w Pradze; red. Zbigniew Nosowski – „Więź”, doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego; o. Tomasz Dostatni OP.

 

Debata odbędzie się 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 16.30 w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, a o godzinie 19.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie zaplanowano spotkanie „Nieszczęsny dar wolności: Bonhoeffer – Havel". Komentarz czeski wygłosi ks. prof. dr hab. Tomáš Halík, a polski: prof. dr hab. Jerzy Madejski. Wstęp wolny.

 

Organizacja: Szkoła Doktorska US, Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej US, Dominikanie Szczecin, Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej w Szczecinie.
Patronat medialny: Wydawnictwo WAM i NiUS Radio.

plakat muzeum poludnie chrzescijanstwa