Mondo Cane: Medytacje końców Europ. Demontaż wystawy z Duchini Bei

Zapraszamy na działanie medytacyjne z Duchini Bei, tuż po zamknięciu wystawy i chwilę przed jej demontażem.

Będzie to wędrówka po ruinach, pozostałościach struktur, po odpowiedzialności, wędrówka wyobraźnią i pamięcią, po pamięci, po ciele, będzie to transformacja ciała, transformacja ucieczki z lęku i od czegoś – w ruch z ciekawości i pasji, z konieczności. 

Razem z Octavią E. Butler, Zuzanną Ginczanką, Andrzejem Stasiukem, świętą Teresą z Avili, Anną Świrszczyńską, Vijnaną Bhairava Tantrą, T’Gatoi, z zewnętrznymi, kolektywnymi oraz wewnętrznymi głosami i obrazami.

 

Zapisy do 18.05.23 u Wiktorii Kozioł: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jak się przygotować: weź ze sobą matę do jogi/koc, wygodne ubranie i coś do szkicowania

 

Wybierz
Układ
Krok
Rytm
Rozmach

Co najmniej
Tyle samo ciekawości
Co strachu

Buty
Ubranie
Może coś na głowę

Może to nie byłaby
Prawdziwa wolność
Ale kto tutaj jest przygotowany
Do prawdziwej wolności

Kurczy się
Porusza
Drobnym szuranym kroczkiem
Wewnątrz własnego losu

Co zrobić
Co w ogóle można zrobić
Z wolnością
Gdy żyje się między
Wschodem a Zachodem
Pomiędzy
Strachem a pogardą

Tajemnie zapadł wyrok

– kreślą się żółte gwiazdy
Sentymentalną lirą,

 

Duchini Bei to duet hauntologiczny, zainicjowany jesienią 2020 w Berlinie przez twórczynie Olgę Lewicką i Olę Zielińską, działający z medium wyobraźni, pamięcią ciała i procesami uczenia się jako transformacji.

 

  

Europes’ End Meditations. Exhibition deinstallation with Duchini Bei

Join us for a performative meditation with Duchini Bei, just after the exhibition closes and moments before it is deinstalled.

It will be a wandering through ruins, remnants of structures, through responsibility, wandering with imagination and memory, through memory, through the body, it will be a transformation of the body, a transformation of escape from fear – into a movement out of curiosity and passion, out of necessity.

Accompanied by Octavia E. Butler, Zuzanna Ginczanka, Andrzej Stasiuk, Saint Teresa of Avila, Anna Świrszczyńska, Vijnana Bhairava Tantra, T'Gatoi, by external, collective and internal voices and images.

Register by 18.05.23 with Wiktoria Kozioł: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
How to prepare: bring a yoga mat/blanket, comfortable clothes and something to sketch with

Choose
A constellation
A move
A Rhythm
A Momentum

At least
As much curiosity
As fear

Shoes
Clothes
Maybe cover for your head

Maybe it wouldn't be
Real freedom
But who is prepared
For real freedom here

It shrinks
Moves
With a small shuffling steps
Inside its own destiny

What to do
What can one do at all
With freedom
When one lives between
East and West
Between
Fear and contempt

Secretly a sentence has been passed
- The yellow stars are drawing
With a sentimental lyre,

 

Duchini Bei is a hauntological duo, initiated in autumn 2020 in Berlin by practitioners Olga Lewicka and Ola Zielinska, working with the medium of imagination, body memory and learning processes as transformation.

 

Duchini konce Europy 2023