Wykład "Meksyk przez pryzmat artesanía. Perspektywa antropologiczna"

Zapraszamy na wykład Marcina Jacka Kozłowskiego „Meksyk przez pryzmat artesanía. Perspektywa antropologiczna”.

To jedno z wydarzeń towarzyszących prezentacji w Muzeum Narodowym w Szczecinie wystaw czasowych „Radość życia. Sztuka ludowa Meksyku z kolekcji Stanisława Kasprzyka” oraz „ALEBRIJES! ALEBRIJES! Fantastyczne stworzenia z kolekcji Ambasady Meksyku w Polsce”

 

Wykład odbędzie się w Muzeum przy Wałach Chrobrego (sala konferencyjna) w czwartek, 18 maja 2023 roku o godzinie 18.00.
Wstęp: 5 zł (bilet edukacyjny)

Uwaga! Prosimy o punktualne przybycie, przejście do sali konferencyjnej przez sale wystawowe po zamknięciu Muzeum, czyli po godzinie 18.00, będzie niemożliwe. 

 

Pojęcie artesanía nie jest w Polsce dobrze znane, w przeciwieństwie do sztuki ludowej czy sztuki popularnej. Być może najlepszym terminem do opisania grupy zjawisk związanych z interesującym nas terminem byłoby „rękodzieło ludowe”.  W Meksyku pojęcia artesanía używa się powszechnie i opisuje on zbiór wytwórczości nie tylko tubylczej skierowany zarówno na rynek wewnętrzny („tradycyjne rękodzieło ludowe”), jak i zewnętrzny, to jest sprzedawanych odwiedzającym obszary wiejskie turystom krajowym i zagranicznym („nowe rękodzieło ludowe”). Nie ulega wątpliwości, że specjaliści zajmujący się tematem w różny sposób definiują termin artesanía. Roztrząsanie tej kwestii nie ma większego sensu, natomiast do czego warto zaprosić to podróż, dzięki której będziemy mogli zgłębić “radość życia” wypływającą z tych przedstawień, opowiadających często zapomniane historie i mity czy obrazujących życie meksykańskich wsi i miasteczek. Ich sielankowość i koloryt kontrastują często z warunkami w jakich egzystują twórcy, mówiąc nam zarazem coś  o tym jak artesanía stała się środkiem przetrwania a może nawet oporu w warunkach głębokich nierówności oraz innych problemów społecznych trapiących współczesnych Meksyk.  

  

Marcin Jacek Kozłowski - antropolog kultury, politolog, meksykanista, autor kilkunastu artykułów naukowych i współautor książek o Meksyku.   

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat ogólnopolskiego konkursu CESLA UW na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Ameryki Łacińskiej (2007 r.). Obecnie doktorant w IEiAK UAM, realizujący pracę zatytułowaną: Las elites indígenas contemporáneas y su papel en la transformación de las sociedades locales en Los Altos de Chiapas, México: el caso de los tsotsiles del municipio Chenalhó (NCN DEC-2011/03/N/HS3/01288). Jego zainteresowania badawcze dotyczą antropologii politycznej, ekonomicznej oraz religii, głównie relacji między rytuałem i teatrem w perspektywie studiów performatywnych. Badania etnograficzne prowadził wśród następujących grup tubylczych Meksyku: Tsotsili, Mazateków, Tarahumara. Współpracował w realizacji filmów dokumentalnych poświęconych różnym aspektom kultury Indian oraz działalności Jerzego Grotowskiego i jego kontynuatorów w tym kraju. Dwukrotny stypendysta rządu meksykańskiego (SRE). Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Indigena. Przeszłość i współczesność tubylczych kultur amerykańskich”. Autor kilkunastu artykułów w zagranicznych i polskich periodykach naukowych.