Konsultacje społeczne IMAGO MUNDI

Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych propozycji projektu „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie” (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie Nr 17/23 z dnia 16 sierpnia 2023r.).

Konsultacje społeczne odbędą się od dnia 17 sierpnia 2023 roku do dnia 14 września 2023 roku.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag do propozycji projektu „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

Konsultacje społeczne mają charakter dobrowolny i otwarty, realizowane są zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. propozycji projektu „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie zostanie umieszczony na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie (www.muzeum.szczecin.pl) do 29 września 2023r. i będzie stanowił wkład społeczny do planowanego projektu „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

Więcej informacji, opis proponowanego projektu oraz formularze konsultacji społecznych dostępne są w wersji papierowej na kasie Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie w godzinach otwarcia Oddziału Muzeum dla zwiedzających oraz w wersji cyfrowej na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie (www.muzeum.szczecin.pl).

Pliki do pobrania

Raport