Promocja książki Markusa Meckela „Osobista historia wolności. Wspomnienia”

Zapraszamy w poniedziałek, 18 września 2023 r., o godz. 18.00, na promocję książki Markusa Meckela „Osobista historia wolności. Wspomnienia”.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, w Sali konferencyjnej / przestrzeni dialogu. Dyskusję z udziałem autora poprowadzą Pierre Weber z Uniwersytetu Szczecińskiego i Marcin Fronia z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

Wspomnienia Markusa Meckela (ur. 1952) oddają złożoność losów Kościoła ewangelickiego w Niemczech Wschodnich jako ostoi niezależnego myślenia i swobody dyskusji w komunistycznej dyktaturze. Markus Meckel wniósł istotny wkład w organizację demokratycznej opozycji w latach 80. XX w., a następnie poprowadził środowiska socjaldemokratyczne do wygranej z reżimem SED (Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec w rzeczywistości partia komunistyczna w NRD). Jego życie było ukształtowane przez edukację poza systemem komunistycznym, odwagę i zmysł organizacyjny. Jako współzałożyciel wschodnioniemieckiej SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) i minister spraw zagranicznych demokratycznego rządu NRD współkształtował proces zjednoczenia Niemiec i uznania granicy polsko-niemieckiej. Działał również aktywnie jako poseł do Bundestagu na rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz szybkiego przyjęcia nowych państw demokratycznych, takich jak Polska i kraje bałtyckie, do UE i NATO. Biografia Meckela zawiera cenne spojrzenie świadka historii na stosunki polsko-niemieckie z rzadko zauważanej w Polsce perspektywy wschodnioniemieckiej.
Książka ta jest trzecim tomem w serii Przełomy i ludzie dialogu. Z historii polsko-niemieckiego porozumienia, wydawanej przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Więcej informacji o książce oraz darmowa wersja elektroniczna na stronie CBH PAN w Berlinie:
https://cbh.pan.pl/pl/publikacje/osobista-historia-wolno%C5%9Bci-wspomnienia

 

Markus Meckel, niemiecki polityk SPD, w latach 1990–2009 poseł do Bundestagu. Pastor ewangelicki, od lat 70. XX w. działacz opozycji w NRD. W 1989 r. zainicjował powstanie Socjaldemokratycznej Partii w NRD i został jej wiceprzewodniczącym. Uczestniczył w obradach Centralnego Okrągłego Stołu, a po wolnych wyborach w 1990 r. został posłem i ministrem spraw zagranicznych. Jako minister brał udział w konferencji „dwa plus cztery” prowadzącej do zjednoczenia Niemiec. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji współpracy Polsko-Niemieckiej oraz przewodniczącego Rady Federalnej Fundacji Badań nad Dyktaturą SED W Niemczech.

Pierre Weber, historyk i politolog, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, magister filologii germańskiej i historii, doktor nauk w zakresie historii stosunków międzynarodowych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie historii. W swojej pracy badawczej zajmuje się stosunkami Niemiec z krajami Europy Środkowej po roku 1945; stosunkami polsko-francuskimi; interakcjami francusko-niemiecko-polskimi w latach 1945–1989/1990 oraz we współczesności; procesami normalizacyjnymi między Wschodem a Zachodem; emocjami (m.in. strachem) w stosunkach międzynarodowych. Interesuje się też historią kultury Francji i obszaru francuskojęzycznego oraz komunikacją międzykulturową.
Od 2018 r. Pierre Frederic Weber pełni zaszczytną funkcję konsula honorowego Francji w Szczecinie.

Marcin Fronia – socjolog i politolog. Absolwent specjalizacji dyplomatycznej w stosunkach międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim i programu doktorskiego w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN w Warszawie. Studiował w Niemczech, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Zajmuje się współczesnymi stosunkami polsko-niemieckimi oraz regionem nordycko-bałtyckim. Pracuje w CBH PAN w Berlinie.

 

Meckel okladka