Wirtualny katalog wystawy "Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu"

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem wystawy stałej Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu, który jest dostępny bezpłatnie w formacie .pdf na stronie poświęconej projektowi Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza.

Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu / Das Mysterium des Lichts. Mittelalterliche Kunst in Pommern, kat. wyst., red. K. Krasnodębska, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2022, publikacja cyfrowa

Katalog wystawy stałej Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu to obszerne, liczące 517 stron i bogato ilustrowane opracowanie poświęcone zabytkom jednej z najważniejszych i najstarszych kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Część katalogową zawierającą 73 noty poprzedzają eseje przybliżające historię i znaczenie kolekcji oraz wprowadzające w istotne zagadnienia sztuki i kultury średniowiecznej na Pomorzu. Prezentowane zabytki to przede wszystkim dzieła sztuki sakralnej pochodzące z pomorskich kościołów. Są wśród nich rzeźby z brązu i kamienia, złocone ołtarze i ich pozostałości, w tym figury ołtarzowe i malowidła tablicowe. Katalog obejmuje również wytwory rzemiosła artystycznego: sprzęty liturgiczne, wyroby złotnicze oraz miecze. Noty katalogowe zabytków opisują ich pochodzenie, okoliczności fundacji, dawną funkcję i znaczenie, a także odwołują się do źródeł inspiracji artystycznych. Zakres kolekcji i reprezentatywny charakter zabytków sprawia, że publikacja stanowi zarys sztuki średniowiecznej regionu Pomorza w obrębie całej epoki.

Projekt graficzny katalogu wykonany przez prof. Akademii Sztuki Waldemara Wojciechowskiego oraz zdjęcia autorstwa Karoliny Gołębiowskiej, Natalii Laskowskiej, Arkadiusza Piętaka i Grzegorza Soleckiego, wydobywające piękno pomorskich zabytków, nadają publikacji charakter artystycznego albumu.

Katalog został zrealizowany w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków programu INTERREG VA oraz ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Publikacja ma formę elektroniczną i jest dostępna bezpłatnie na stronie https://wspolne-dziedzictwo.muzeum.szczecin.pl/, w zakładce „Publikacje”.

 

ekran 1