Wytwarzanie miasta portowego: wokół książki "Wodowanie" Sławomira Iwasiowa

Zapraszamy we wtorek, 24 października 2023 roku o godz. 17.00, do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na promocję książki Sławomira Iwasiowa „Wodowanie. Literatura i inne media w Szczecinie. Lata 60. XX wieku”.

O faktycznym albo mitycznym portowym charakterze Szczecina dyskutować będą Sławomir Iwasiów, Robert Bartłomiejski i dziennikarz Janusz Zarzycki. Spotkanie poprowadzi Maciej Kowalewski.

Od autora: książka nie opowiada wprost o wodnym żywiole, choć trudno byłoby się odżegnać od niesionych z jego falami wieloznaczności; jeżeli rację mają współcześni badacze / badaczki „błękitnej humanistyki” (blue humanities), to powinniśmy naszą planetę nazywać Oceanem, a nie Ziemią. Wprawdzie Szczecin, o czym doskonale wiadomo, bezpośrednio nad morzem nie leży, co nie zmienia faktu, że w znacznej mierze szczecińska kultura miejsca powstała dzięki wpływowi Bałtyku, przemysłowi stoczniowemu, profesjom marynarzy, rybaków, robotników portowych, inżynierów. Podczas pisania „Wodowania” towarzyszyło mi przekonanie, że literatura i jej otoczenie społeczne – ukształtowane dzięki morskiemu sąsiedztwu – oddziałują na siebie nawzajem, a ruch ten z całą pewnością nie przebiega w jedną tylko stronę; dlatego mam na uwadze wszelkie społeczne i kulturowe przejawy bliskości morza, rzeki czy portu, właściwe dla takich miast i środowisk twórczych jak Szczecin. „Wodowanie” to jednak monografia nie tylko o literaturze. Nie sposób pominąć roli pozostałych środków komunikacji w tworzeniu kultury miasta i regionu, stąd też w podtytule książki określenie „inne media”. Z literatury i czasopism, książek niefikcjonalnych, takich jak przewodniki turystyczne, ale także audycji radiowych, filmów telewizyjnych, zdjęć, a przede wszystkim informacji oraz publicystyki w gazetach codziennych, wyłania się specyficzny obraz Szczecina lat 60., miasta zbudowanego między twardym gruntem ziemi a bezkresem rzecznych i morskich wód.

 

, doktor nauk społecznych, socjolog i europeista. Od 2017 roku zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Naukowo i z zamiłowania jest badaczem w dziedzinie socjologii miasta, ze szczególnym naciskiem na tematykę związaną z portami, morzem i życiem miejskim. Jako ekspert współpracował z różnymi instytucjami publicznymi i ma na swoim koncie liczne,  ekspertyzy, które pomagają w rozwoju społecznym i kulturalnym miasta, a także w promowaniu dziedzictwa morskiego i portowego regionu.

Sławomir Iwasiów, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki. Adiunkt w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego. Opublikował monografie: Reprezentacje Europy w prozie polskiej XXI wieku (2013), Czytania. Szkice krytyczne o książkach (2017), Po szkole. Rozmowy o edukacji (2015–2020) (2021). Współredagował tomy: Interpretatywny słownik terminów kulturowych (2014), Literatura w Szczecinie 1945–2015. Książki siedemdziesięciolecia (2016), Interpretatywny słownik terminów kulturowych 2.0 (2017), Geoliteratura. Przewodnik. bedeker, poradnik (2019), Kalejdoskop. Współczesne pojęcia pedagogiczne (2021). Stały współpracownik dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”. Od 2008 roku redaktor prowadzący Zachodniopomorskiego Kwartalnika Oświatowego „Refleksje”.


Maciej Kowalewski, prof. US jest socjologiem, jego badania dotyczą takich tematów jak studia miejskie, ruchy protestu i kultura morska.

Janusz Zarzycki, historyk, dziennikarz „Głosu Szczecińskiego”, w którym przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery – młodszego redaktora, redaktora, publicysty, kierownika wydania magazynowego gazety, kierownika działu ekonomiczno-morskiego, zastępcy redaktora naczelnego. W 1996 r. został naczelnym redaktorem „Głosu”, a dwa lata później prezesem Dziennikarskiej Spółdzielni Pracy „Głos Szczeciński”. Specjalizował się w problematyce ekonomicznej i morskiej. Otrzymał wyróżnienie specjalne ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej oraz ministra sprawiedliwości za cykl publikacji o wypadkach morskich (pitaval morski). W 1992 r. uhonorowany tytułem „Publicysta Roku” w konkursie szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W latach 2004–2012 był prezesem szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

 

wodowanie iwasiow