Beton historyczny w architekturze i krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego

Szczeciński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza członków oraz sympatyków na wykład dr Aleksandry Hamberg-Federowicz „Beton historyczny w architekturze i krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 24 października 2023 roku o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3.

Prelegentka w swoim wystąpieniu przedstawi wybrane zagadnienia podjęte w rozprawie doktorskiej, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Paszkowskiego, w dyscyplinie nauk inżynieryjno-technicznych, obronionej w 2023 roku na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dr A. Hamberg-Federowicz jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Budownictwa i Architektury na kierunku architektura i urbanistyka oraz studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji urbanistycznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest autorką licznych dokumentacji i inwentaryzacji konserwatorskich, opracowań programowych z zakresu ochrony zabytków oraz wystąpień i publikacji dotyczących zabudowy małych miast i wsi Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem detalu architektonicznego oraz architektury modernistycznej Szczecina. Pracuje w Szczecinie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków oraz Biurze Dokumentacji Zabytków. Opracowała niezwykle przydatny poradnik dla użytkujących obiekty zabytkowe, zamieszczony na stronie internetowej BDZ w Szczecinie. Należy do SKZ, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy Prezesa, oraz do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów gdzie jest członkiem Rady.