Debata w CDP: Gdzie jest wolność?

Zapraszamy w czwartek, 26 października 2023 r., o godz. 18.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na polsko-niemiecką debatę. „Gdzie jest wolność”.

W dyskusji udział wezmą: prof. Maria Czerepaniak-Walczak (Szczecin), Dorothea Janowski (Angermünde), Falko Reichardt (Gorkow), Monika Tichy (Szczecin), a poprowadzi ją Jarema Piekutowski (Szczecin, Warszawa).

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Czas–Przestrzeń–Tożsamość i miasto Wolgast, współorganizatorem MNS–CDP.

Z zaproszenia organizatorów: W ostatnich latach świat zachodni doświadcza głębokiego kryzysu, dotyczącego pojęcia wolności. Z jednej strony, rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne oraz dziki neoliberalizm podważają ideę wolności jako dostępu do równych szans. Tradycyjne wartości liberalne, takie jak wolność słowa, wolność prasy i wolność zgromadzeń, są coraz częściej podważane i ograniczane w imię różnych „wyższych celów”, takich jak bezpieczeństwo narodowe czy zdrowie publiczne, ale także w wyniku kryzysu demokracji liberalnej w państwach takich jak Włochy, Węgry czy Polska. Młodsze pokolenia, zamiast dążyć do większej wolności, wydają się coraz częściej pragnąć silnego przywództwa i prostych rozwiązań, co może prowadzić do ograniczenia demokracji. Ten kryzys wolności wywołuje pytania o to, jakie są jej granice i jak można ją zdefiniować w zmieniającym się świecie.

 

Maria Czerepaniak-Walczak – profesor pedagogiki. Kieruje katedrą Pedagogiki Ogólnej na Uniwersytecie Szczecińskim. Wieloletnia członkini i zastępczyni przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W 2018 r. otrzymała Medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Autorka prac o szkolnictwie wyższym, pedagogice czasu wolnego i emancypacji.

Falko Reichardt – historyk, trener, były dyrektor nieistniejącego już Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie. Współpracuje z Polsko-Niemiecką Wymianą Młodzieży. Zajmuje się edukacją historyczno-polityczną w obszarze transgranicznym. Zorganizował ponad 100 spotkań młodzieży polsko-niemieckiej.

Dorothea Janowski – nauczycielka gry na pianinie, organach i teorii muzyki, a także dyrygentka chóru i dyrektorka szkoły muzycznej w Angermünde. Po ukończeniu studiów z muzyki kościelnej w Halle w latach 1975–1979, poświęciła się nauczaniu kolejnych pokoleń w zakresie gry na pianinie, organach i teorii muzyki. Z pasją odkrywa indywidualne talenty swoich uczniów i aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym, prowadząc różne zespoły i organizując koncerty.

Monika Pacyfka Tichy – buntowniczka, aktywistka, motocyklistka, feministka. Fotografuje, pisze, podróżuje, pisze reportaże. Broni demokracji i praw człowieka w Polsce. Najwięcej energii poświęca działaniu na rzecz akceptacji i równouprawnienia osób LGBT+. Organizuje protesty w obronie praw kobiet, Marsze Równości, pomoc psychologiczną i kryzysową dla ofiar patriarchatu i queerfobii, finansowanie tranzycji. Szefowa Fundacji Lambda Polska, która koncentruje się na wspieraniu osób transpłciowych. Uwielbia: swoją Rodzinę z Wyboru, Przystanek Woodstock, książki o Wiedźminie i twórczość sióstr Wachowskich.