Medale dla szczecińskiej opozycji

Zapraszamy we wtorek, 7 listopada 2023 r., o godz. 17.00, do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na wyjątkową uroczystość wręczenia imiennych medali pamiątkowych działaczom i działaczkom opozycji demokratycznej na Pomorzu Zachodnim.

Medale dostaną m.in. osoby związane z prasą nielegalną wydawaną w regionie w latach 80., przede wszystkim z renomowanym miesięcznikiem „Obraz”, a także ludzie zaangażowani w strajki Sierpnia '88.

Imienne medale to inicjatywa Jana Tarnowskiego, członka Duszpasterstwa Akademickiego, szczecińskiego działacza opozycji przedsierpniowej, współpracownika Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, członka Zarządu Regionu NSZZ „S” Pomorza Zachodniego, współzałożyciela stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Opozycjonista był internowany podczas stanu wojennego, a po wyjściu z więzienia w Wierzchowie działał jako kolporter i drukarz prasy niezależnej. Jan Tarnowski jest autorem wielu grafik patriotycznych przypominających kluczowe momenty w historii Polski (np. zbrodnię katyńską, powstanie warszawskie, Polskie Miesiące), miejsca kultu religijnego, polskie Madonny. Pierwsze grafiki wykonał jeszcze w więzieniu. Kolejne, z drugiej połowy lat. 80., były rozprowadzane jako cegiełki, wpływy z nich przeznaczano na nielegalne działanie „S”.


To właśnie sprzedaż tych wyjątkowych grafik, którą udało się przeprowadzić w ostatnich miesiącach, pozwoliła na zebranie kwoty niezbędnej do stworzenia projektu medali i ich wybicia. Intencją autora pomysłu było, żeby trafiły przede wszystkim do działaczy zapomnianych, nieuhonorowanych do tej pory żadnym odznaczeniem regionalnym, czy państwowym, do osób, których nazwisk nie ma w podręcznikach historii, a bez nich przetrwanie opozycji aż do uzyskania przez Polskę suwerenności byłoby o wiele trudniejsze.