Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu

Kolejny wspólny projekt Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie „Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu. Centralne muzea pomorskie kreują
nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogranicza” z finansowaniem w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

Obradujący w uznamskim Heringsdorfie Komitet Monitorujący Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027 zatwierdził 15 projektów o wartości blisko 30 milionów euro. Wartość szczecińsko-greifswaldzkiego przedsięwzięcia to niemal 2,5 milina euro. Realizacja projektu planowana jest na trzy lata, a początek prac planowany jest na rok 2024. Oficjalnym podmiotem wiodącym w projekcie jest Fundacja Państwowego Muzeum Pomorskiego w Greifswaldzie.


Projekt „Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu. Centralne muzea pomorskie kreują nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogranicza” (akronim: „Drogi ku sztuce na Pomorzu”, niem. Gemeinsame Wege zur Kunst in Pommern. Die pommerschen Zentralmuseen schaffen neue Zugänge zum kulturellen Erbe in der Grenzregion) ma na celu uwidocznienie artystycznych zależności transgranicznego regionu, które znikły z potocznej świadomości wobec barier językowych i trudnej historii XX wieku. Celem jest stworzenie koherentnych, uzupełniających się wystaw stałych w siedzibach obu partnerów, które nie tylko będą dotyczyć tej samej dziedziny (sztuki), ale i tej samej epoki historycznej (początków i umacniania się nowoczesności). W ramach współpracy powstaną dwie atrakcyjne prezentacje muzealne, kluczowe dla zrozumienia kultury współczesnej, jak i wspólna wystawa multimedialna oraz wielojęzyczne katalogi i przewodniki.


Ekspozycje zostaną poświęcone tematom, które mają podstawowe znaczenie dla tożsamości regionu. Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie skupi się na najsłynniejszym malarzu epoki romantyzmu, Casparze Davidzie Friedrichu, jego artystycznych poprzednikach, naśladowcach, twórczych interpretatorach oraz duchowych kontynuatorach idei „epoki burzy i naporu”. Wystawa w Muzeum Narodowym w Szczecinie, odzwierciedlając status jego kolekcji sztuki XIX i pierwszej połowy XX wieku, ukaże bogactwo kulturowe miasta zapisane w artystycznych świadectwach oświecenia, romantyzmu, realizmu, modernizmu i awangardy.


Dodatkowym atutem polskiej prezentacji będzie jej miejsce – historyczny budynek dawnego Muzeum Miejskiego z 1913 roku. Dzięki nowej wystawie także on stanie się obiektem ekspozycyjnym, dopełniając przegląd malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i sztuk użytkowych o problemy architektury nowoczesnej. W tym celu w salach ekspozycji odsłonięte zostaną oryginalne elementy wnętrz gmachu – posadzki, filary, ceramiczne parapety, a także zachowane fragmenty malowideł ściennych, by widz mógł doświadczyć wczesnomodernistycznej przestrzeni zgodnie z obecnymi wymogami muzeologii.


W ramach projektu po stronie polskiej podejmiemy następujące zadania:
- opracowanie koncepcji wystawy i towarzyszących im publikacji;
- budowa nowej ekspozycji stałej z fragmentarycznym przywróceniem wnętrz historycznych;
- konserwacja i opracowanie merytoryczne muzealiów;
- produkcja publikacji i materiałów promocyjnych.

 Więcej o prgramie: www.interreg6a.net

1 copy copy copy copy copy copy 2 copy copy copy copy copy copy copy copy

 

znaki copy copy copy copy copy