Pokonkursowe piñaty dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (licytacje!)

Organizatorzy konkursu „Moja piñata” postanowili nadać drugie życie niezwykłym pracom przygotowanym przez dzieci na konkurs towarzyszący wystawie czasowej "Radość życia. Sztuka ludowa Meksyku z kolekcji Stanisława Kasprzyka" (pokazywanej w Muzeum przy Wałach Chrobrego od marca do listopda 2023).

Najmłodsi wykonali przepiękne piñaty, które cieszyły twórców na etapie projektowania i tworzenia, muzealników oceniających prace i tworzących wystawę pokonkursową oraz gości muzealnych, którzy mogli podziwiać je w ubiegłym roku.

Chcąc nadać im drugie życie, sprawić radość innym i wspomóc szczytny cel, przekazaliśmy je do organizacji pozarządowej - Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Szczecin-Pogodno.

Piñaty zostały wystawione na licytacje, a dochód z nich wesprze tegoroczną zbiórkę pieniędzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy do udziału w licytacjach! 

LICYTACJE

 

 

 

27

fot. Ewa Sitarek