Projekt „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie

Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowe w Szczecinie, odebrał z rąk Joanny Scheuring-Wielgus, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu „Imago Mundi – przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie”.

Uroczystość podsumowująca pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS)* odbyła się 5 marca 2024 roku w Warszawie, w siedzibie Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

PROJEKT „IMAGO MUNDI – PRZEBUDOWA I REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

Celem planowanej interwencji w zabytkowym gmachu, usytuowanym w reprezentacyjnej części Wałów Chrobrego, jest powstrzymanie jego degradacji, dostosowanie do nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zwiększenie jego potencjału i możliwości eksploatacyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem funkcji edukacyjnych oraz dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Rezultatem tych działań będzie przedłużenie żywotności obiektu, udostępnienie przestrzeni dotychczas niedostępnych dla odwiedzających, a także wzmocnienie i rozbudowanie dotychczasowej oferty Muzeum.

Nasza instytucja otrzymała dofinansowanie w wysokości 15,5 mln zł, natomiast całkowita wartość projektu to ponad 20 mln zł. Wkład własny stanowią środki z budżetów Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

W pierwszej kolejności wykonane zostaną następujące prace:
- remont dachu wraz z ociepleniem, przebudowa poddasza pod magazyn studyjny zbiorów,
- utworzenie strefy edukacyjno-konferencyjnej wolnej od barier architektonicznych (z niezależnym wejściem od strony ulicy Szczerbcowej),
- udostępnienie dla zwiedzających klatek schodowych w bocznych skrzydłach budynku, zapewniających dostęp do wyremontowanych przestrzeni, oraz ich przystosowanie dla osób o specjalnych potrzebach,
- udostępnienie zwiedzającym tarasu nad portykiem z widokiem na Odrę oraz klatek schodowych prowadzących na taras i na wieżę.

W ramach kolejnych etapów – wyposażeniowego i edukacyjnego – Muzeum planuje poszerzenie oferty popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz wyposażenie wszystkich remontowanych stref w taki sposób, by stały się one dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pojawią się nowe formy działań edukacyjnych, m.in. wykorzystujące techniki fotogrametrii i rekonstrukcji obiektów w 3D czy tyflografiki (dla osób niewidomych). Zakupione zostaną sprzęty pozwalające na wykorzystanie technologii informatycznych i multimedialnych. Zwiększy się także wiedza i świadomość kadr, przeszkolonych zgodnie z nurtem edukacji permanentnej i interdyscyplinarnej.

 

* w ramach VII Priorytetu Kultura Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

 

FENIKS RP UE RGB 1