JUŻ W SPRZEDAŻY! Książka Dariusza Kacprzaka "Kolekcja Doeringów"

Nakładem Willi Lentza ukazała się publikacja „Kolekcja Doeringów”. To obszerne dzieło zawierające informacje o kolekcjonerach, autorach, dziełach i ich skomplikowanych losach. Autorem książki jest dr Dariusz Kacprzak, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie ds. naukowych.

"Kolekcja Doeringów" to efekt kilku lat poszukiwań i dociekań autora, który odtworzył kolekcję Fridy i Wilhelma Doeringów - szczecińskich mecenasów sztuki. Ta publikacja to pierwszy katalog dzieł zgromadzonych przez Doeringów (na blisko 500 stronach!).

Przyglądając się dziełom, które znajdowały się w posiadaniu szczecińskich kolekcjonerów, można stwierdzić, że mamy do czynienia ze sztuką wysokiej rangi artystycznej, zespołem prac w interesujący sposób odzwierciedlającym przemiany zachodzące w sztuce europejskiej końca XIX i początku XX wieku.

 

Zgromadzone przez Fridę i Wilhelma Doeringów dzieła w wyniku działań i skutków II wojny światowej uległy rozproszeniu i rozmaitym przemieszczeniom, a także zmieniły swój status własnościowy. Obecna publikacja, będąca pierwszą próbą rekonstrukcji kolekcji Fridy i Wilhelma Doeringów, dokumentuje niegdysiejsze szczecińskie zasoby artystyczne oraz wpisuje je na kolekcjonerską mapę Europy. Stanowi, jak się wydaje, istotny przyczynek do badań szczecińskiego kolekcjonerstwa i muzealnictwa. Jest także rodzajem przewodnika po malarstwie niemieckim drugiej połowy XIX i początku XX wieku, przedstawiając reprezentatywny obraz aspiracji artystów wyrosłych w duchu monachijskiego późnego realizmu, podążających w kierunku modernizmu nadającego ton berlińskiej scenie artystycznej...
Dariusz Kacprzak, Wprowadzenie

 

Już niebawem pierwsze spotkanie promocyjne. Szczegóły WKRÓTCE!


Książka dostępna w muzealnych księgarniach oraz w sklepie on-line 

 

Projekt graficzny i skład (oraz wykorzystane w artykule fotografie publikacji): Piotr Wardziukiewicz

 

441903919 7594082004021841 5264225947816964628 n