Sukces Muzeum Narodowego w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy w konkursie Europejskie Muzeum Roku

Muzeum Narodowe w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy podczas konferencji Forum Muzeów Europejskich (EMF – European Museum Forum) w Sarajewie otrzymało Wyróżnienie Specjalne (Special Commendation) w prestiżowym konkursie Europejskie Muzeum Roku (EMYA 2019 – The European Museum Of The Year Awards 2019).

Muzeum Narodowe w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy zostało docenione za angażowanie społeczności lokalnej oraz pokazywanie, jak wygląda świat, w którym zabraknie podstawowych wartości i jak na nowo budować wspólnotę po tragicznych doświadczeniach niedawnej przeszłości. Muzeum Narodowe w Szczecinie podczas uroczystej gali w Sarajewie reprezentowała Marta Mizgalska z Działu Komunikacji Społecznej instytucji. 

Przyznawane od 1977 roku nagrody Europejskiego Forum Muzeów są wyrazem uznania dla innowacji w muzealnictwie. Wspierają rolę muzeów jako instytucji publicznych, promując współpracę i wymianę idei. Nagroda EMYA promuje również wartości obywatelskie i demokratyczne oraz prawa człowieka, przenikanie się kultur ponad politycznymi i społecznymi barierami, oraz zrównoważony rozwój. 

Europejskie Forum Muzeów (EMF) to niezależna organizacja pozarządowa, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, której celem jest promowanie innowacji w muzealnictwie i zachęcanie do wymiany dobrych praktyk między muzeami w Europie. EMF działa pod auspicjami Rady Europy i prowadzi wiele projektów w obszarze kultury. Mając za sobą blisko czterdzieści lat doświadczeń, jest jedną z wiodących europejskich organizacji na rzecz rozwoju publicznej jakości muzeów w Europie. Przedstawicielem EMF i promotorem konkursu EMYA w Polsce jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Podczas konferencji Forum Muzeów Europejskich (EMF) w Sarajewie zaprezentowały się cztery muzea z Polski: Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej, oddział Muzeum Warszawy, Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Pana Tadeusza – oddział Zakładu Narodowego Ossolińskich Ossolineum we Wrocławiu (także z wyróżnieniem za odważną i innowacyjną odpowiedź na pytanie, jak historyczny dokument może stać się istotny dla XXI wieku), oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie–Centrum Dialogu Przełomy. 

W finale tegorocznej edycji EMYA znalazło się czterdzieści Muzeów z całej Europy, wybranych z kilkuset zgłoszeń. Główną nagrodę dla Europejskiego Muzeum Roku otrzymało holenderskie Rijksmuseum Boerhaave w Lejdzie.

 

emya 3

emya 2

emya 4

emya 7emya 6