Konkurs Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2018 rozstrzygnięty!

Wyniki Konkursu zostały zaprezentowane podczas uroczystej gali w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 20-lecia Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich „Lokalność-Regionalność-Narodowość”. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza.

Komisja w składzie: Anna Bartczak, Eryk Krasucki, Paweł Migdalski, Bogdan Twardochleb i Przemysław Wraga, oceniła 13 wniosków zgłoszonych przez 7 muzeów zachodniopomorskich (pełna lista nominacji poniżej). 

 

Komisja postanowiła w kategorii Działalność edukacyjno-popularyzatorska 

przyznać dwa wyróżnienia:

Magdalenie Szymczyk z Muzeum Pojezierza Myśliborskiego za zróżnicowane działania edukacyjne towarzyszące wystawie „Podróż przez kontynenty – Japonia” skierowane nie tylko do dzieci, ale do osób w każdym wieku, także z drugiej strony Odry, pozyskując w ten sposób  także nowych przyjaciół dla muzeum

Za opracowanie i realizację programu edukacyjnego do wystawy „Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. W hołdzie Borysowi Malkinowi”Dorocie Baumgarten-Szczyrskiej z Muzeum Narodowego w Szczecinie, która swoim entuzjazmem i profesjonalizmem potrafi zarazić każdego i wciągnąć do uczenia się przez zabawę nawet najoporniejszego na wiedzę malucha młodszego i starszego

 

Tytuł Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2018 w kategorii działalność edukacyjno-popularyzatorska przyznany został Marcie Adamczak za katalog „Kolekcja Osiecka Muzeum w Koszalinie” - za popularyzację w pięknej i profesjonalnej formie unikatowej kolekcji sztuki współczesnej, jednej z najciekawszych kolekcji muzealnych Pomorza Zachodniego będąca efektem organizowanych przez kilkanaście lat przez koszalińskie muzeum plenerów w pobliskich Osiekach

 

W kategorii Działalność wystawiennicza

Przyznano wyróżnienie:

Dariuszowi Kacprzakowi z Muzeum Narodowego w Szczecinie za otwarcie wystawy na Europę i jednocześnie nadanie pomorskiej - bardzo efektownej - twarzy szczecińskiej odsłonie wystawy „Biedermeier” przygotowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Narodowe w Szczecinie

Tytuł Zachoniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2018 otrzymuje wystawa „Biały atrament. Sto lat praw wyborczych Polek”, której kuratorką była Anna Dymna z Muzeum Regionalnego w Szczecinku – za podjęcie ważnego tematu społeczno-politycznego w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i pozwolenie, by wystawa przemawiała do widzów przez obiekty pozyskane z wielu instytucji w całym kraju.

 

 

Nominacje do Konkursu

 

1. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
- w kategorii wystawa 
•„Celnicy w służbie Rzeczpospolitej”, autorka Barbara Skomiał
- w kategorii działalność edukacyjno-popularyzatorska
• inscenizacja historyczna „Bój o Kołobrzeg, autor Aleksander Ostasz

 2. Muzeum w Koszalinie
- w kategorii wystawa
 •„Deszcz pada na Świątynię! Masoni w Koszalinie i na Pomorzu w latach 1777-1933”, autor Andrzej Kuczkowski
- w kategorii działalność edukacyjno-popularyzatorska
• katalog „Kolekcja osiecka Muzeum w Koszalinie”, autorka Marta Adamczak

3. Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu
- za działalność edukacyjno-popularyzatorską towarzyszącą wystawie
• „Podróże przez kontynenty – Japonia”, autorka Magdalena Szymczyk

4. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie 
- w kategorii wystawa 
• „ Sanitas per aquam”. Wodolecznictwo i higiena, autorka Monika Ogiewa-Sejnota
•„Telewizor, meble, mały fiat… oto marzeń szczyt”, autorka Joanna Fijałkowska  

 5. Muzeum Regionalne w Szczecinku
- w kategorii wystawa 
• „Biały atrament. Sto lat praw wyborczych Polek”, autorka Anna Dymna
- w kategorii działalność edukacyjno-popularyzatorska
• „Rajd szlakiem szczecineckich pomników i tablic”, autor Mateusz Zacharewicz

 6. Muzeum Narodowe w Szczecinie
- w kategorii wystawa 
•„Biedermeier”, autor Dariusz Kacprzak
- w kategorii działalność edukacyjno-popularyzatorska
• program edukacyjny „Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. W hołdzie Borysowi Malkinowi”, autorka Dorota Baumgarten-Szczyrska

 7. Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
- w kategorii wystawa
•„60 lat Junaka”, autorzy Jacek Ogrodniczak i Jacek Kosiński
- w kategorii działalność edukacyjno-popularyzatorska
•„Zestaw narzędzi edukacyjnych dla potrzeb Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie”, autorzy Andrzej Wojciech Feliński, Justyna Machnicka