Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego

W dniach 12–14 września 2019 roku w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, a także w Muzeum Narodowym w Szczecinie, odbędzie się zjazd krajowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego, któremu towarzyszyć będzie ogólnopolska konferencja naukowa "Szkoła w antyku - antyk w szkole" oraz sesja dydaktyczna adresowana do nauczycieli szkół średnich.

 

PTF jest towarzystwem naukowym założonym w XIX w. we Lwowie, skupiającym specjalistów różnych dyscyplin i zawodów: literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, filologów klasycznych, historyków sztuki, bibliologów. Zjazdy krajowe towarzystwa organizowane są regularnie co dwa lata – jednak zaplanowany na ten rok jest pierwszym w historii organizacji, który odbędzie się w Szczecinie. Organizatorom zjazdu zależy na promocji naszego miasta jako miejsca, którego instytucje kulturalne i oświatowe – zarówno historyczne, jak i te działające współcześnie – włączają się swoją działalnością i zbiorami w naczelne cele Towarzystwa, czyli krzewienie wiedzy na temat fundamentów cywilizacji Zachodniej, zbudowanych na dorobku antyku. Warto w tym miejscu wspomnieć o zabytkowym zbiorze łacińskich cymeliów pomorskich przechowywanych w Książnicy Pomorskiej, które pochodzą m.in. ze zbiorów dawnych kościołów szczecińskich, biblioteki książąt pomorskich, Pedagogium Książęcego, czy o kolekcji kopii rzeźb antycznych ze zbiorów Dohrnów, przechowywanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Intencją organizatorów jest jednak nie tylko promocja turystyczna województwa, ale i uświadomienie członkom zjazdu, którzy związani są na co dzień z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w całym kraju, jakie możliwości badawcze stwarzają kolekcje zgromadzone przez zachodniopomorskie instytucje.

Książnica Pomorska, jako największa biblioteka naukowa regionu, jest naturalnym i najlepszym miejscem organizacji takiego prestiżowego spotkania – zjazd, w ramach którego odbędzie się zarówno konferencja naukowa, jak i sesja dydaktyczna dla nauczycieli szkół średnich, wpisuje się bowiem w zadania biblioteki, w której Statucie zapisana jest m.in. „organizacja narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez służących potrzebom nauki i kultury” (§ 6 pkt 12). Biblioteka stanowi ponadto miejsce wspólne dla przedstawicieli różnych dyscyplin i zawodów, skupionych w Polskim Towarzystwie Filologicznym – z jej zasobów korzystają tak wykładowcy akademiccy, jak i muzealnicy, nauczyciele, archiwiści i inni ludzie nauki i kultury. 

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli naukowcy i dydaktycy z całego kraju - szczegółowy przebieg obrad w załączeniu. Impreza jest objęta patronatem Marszałka Zachodniopomorskiego.

 

 

PROGRAM 

11 IX 2019 / Książnica Pomorska w Szczecinie 
Posiedzenie Zarządu Głównego PTF (od 17:00), Sala 614 

 

12 IX 2019 / Książnica Pomorska w Szczecinie 

Oficjalne rozpoczęcie zjazdu i konferencji (9:00 – 9:30), Sala im. Zbigniewa Herberta 

SESJA 1 PLENARNA (9:30 – 11:00), SALA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 
– dr hab. Hubert Wolanin (Uniwersytet Jagielloński), O nauczaniu łaciny jako języka ojczystego i obcego w starożytności 
– ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), Cultura ingeniorum – nowożytna koncepcja edukacyjna 
–• dr Małgorzata Budzowska (Uniwersytet Łódzki), Studia recepcyjne (classical reception studies) jako nowa forma edukacji klasycznej 

SESJA 2, SEKCJA A (11:20 – 13:20), SALA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 
– dr hab. Zbigniew Danek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), Wykształcenie zwykłe i niezwykłe. Programy edukacyjne obowiązujące w państwie Platona 
– dr Anna Głodowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), „Laches” Platona – głos filozofa w dyskusji na temat wychowania 
– dr hab. Marcin Wasilewski, prof. AJP (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Edukacja filozoficzna w epikurejskim Ogrodzie 
– Piotr Osiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Plutarch z Cheronei przeciwko βίος σχολαστικός 

SESJA 2, SEKCJA B (11:20 – 13:20), GABINET K.I. GAŁCZYŃSKIEGO 
– dr Damian Pierzak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), „Co autor miał na myśli?” Problem wykształcenia retorycznego Marka Antoniusza 
– dr Edyta Gryksa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Łacińska poezja dydaktyczna – „Cynegetica” Gracjusza Faliskusa 
– dr Daria Janiszewska-Sieńko (Uniwersytet Zielonogórski), Heliogabal i Sewer Aleksander – dwa modele paidei 
– dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Decymus Magnus Auzoniusz: poeta w szkole 

SESJA 3, SEKCJA A (14:50 – 16:50), SALA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 
– dr Jan Kwapisz (Uniwersytet Warszawski), Zagadki arytmetyczne z księgi XIV „Antologii palatyńskiej”: teksty szkolne czy coś więcej? 
– dr hab. Joanna Janik (Uniwersytet Jagielloński), Libanius i klasyczna paideia u schyłku klasycznego świata 
– dr Katarzyna Pietruczuk (Uniwersytet Warszawski), Hipotezy metryczne do dramatów jako teksty szkolne 
– dr Kamil Biały (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Wychowanie klasyczne cesarza Michała VII Dukasa 

SESJA 3, SEKCJA B (14:50 – 16:50), GABINET K.I. GAŁCZYŃSKIEGO 
– dr Iwona Słomak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Znaczenie wzorów antycznych w kształtowaniu się gatunków dramatu wystawianego w szkołach jezuickich w Europie (XVI–XVII w.) 
– dr Aneta Kliszcz (Akademia Ignatianum w Krakowie), Ajschylos vs. Shelley 
– dr hab. Joanna Usakiewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Antyk w edukacji domowej siedemnastowiecznych myślicielek: Anny Marii van Schurman, Anne Conway oraz Eleny Lucrezii Cornaro Piscopii 
– Agnieszka Baran (Uniwersytet Warszawski), Rola łaciny i kultury antycznej w edukacji szkolnej czasów stanisławowskich na terenach Rzeczypospolitej na przykładzie Szkoły Rycerskiej 

 

13 IX 2019 / Muzeum Narodowe w Szczecinie 

Walne Zgromadzenie Delegatów PTF (9:00 – 10:00) 

SESJA 1 PLENARNA (10:30 – 12:00) 
– prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski), Późnoantyczny „Uniwersytet Aleksandryjski” – wielkie odkrycie polskiej archeologii 
– dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), „Commentatio tertia, nummaria” Johanna Petera Titza (Titiusa), czyli jak w siedemnastowiecznym Gdańsku nauczano numizmatyki starożytnej Grecji i Rzymu 
– dr Tomasz Mojsik (Uniwersytet w Białymstoku), Szkoła jako mouseion 
– dr Dariusz Kacprzak (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Fidiasz w Szczecinie, czyli spełnione marzenie Heinricha Dohrna – prezentacja kolekcji kopii i rekonstrukcji rzeźb antycznych MN w Szczecinie (12:00 – 13:15) 

 

13 IX 2019 / Książnica Pomorska w Szczecinie 

SESJA 2, SEKCJA A (15:00 – 16:30), SALA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 
– dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Funkcja formacyjna kultury grecko-rzymskiej a idea uniwersytetu Profesora Tadeusza Zielińskiego 
– dr hab. Monika Szczot, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Od Kitowicza do Herberta. Lekcje łaciny w literaturze polskiej 
– dr Patrycja Matusiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Portret filologa klasycznego we współczesnej literaturze 

SESJA 2, SEKCJA B (15:00 – 16:30), GABINET K.I. GAŁCZYŃSKIEGO 
– dr hab. Agnieszka Borysowska (Książnica Pomorska w Szczecinie), Lubinus – Comenius – Schaevius. Uwagi o metodyce nauczania łaciny w XVII w. 
– dr Jacek Pokrzywnicki (Uniwersytet Gdański), Index, catalogus, programma – z praktyki informacyjnej w gimnazjach niemieckojęzycznego obszaru kulturowego Europy nowożytnej 
– Michał Gierke (Książnica Pomorska w Szczecinie), Johannes Rhenius (1574–1639) versus szczecińscy wydawcy – spór o podręczniki do łaciny 

SESJA 3 PLENARNA (17:00 – 18:00), SALA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 
– dr Barbara Brzuska (Uniwersytet Warszawski), My, niegdyś wychowańcy łaciny. Sytuacja języków klasycznych w polskiej szkole od poł. XIX do poł. XX wieku – kontekst polityczny
– Gabriela Gajda (Uniwersytet Wrocławski), Antyk ludu pracującego miast i wsi. Edukacja klasyczna w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej 

SESJA 4 PLENARNA: PODSUMOWANIE CZĘŚCI NAUKOWEJ KONFERENCJI (OD 18:15) 

14 IX 2019 / Książnica Pomorska w Szczecinie 
SESJA DYDAKTYCZNA I (9:00-11.30), SALA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 
–  dr Katarzyna Ochman (Uniwersytet Wrocławski), Relacja nauczyciel–uczeń w „Nocach attyckich” Aulusa Gelliusza jako przykład tutoringu 
– dr Janusz Ryba (Uniwersytet Jagielloński), Języki klasyczne i kultura antyczna w zreformowanym liceum ogólnokształcącym 
– dr Jacek Pokrzywnicki (Uniwersytet Gdański), Parę kwestii związanych z realizacją projektu dydaktycznego współfinansowanego z Funduszy Europejskich – perspektywa kierownika projektu 

SESJA DYDAKTYCZNA II (11:50 – 13:20), SALA IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 
– Barbara Strycharczyk (LO Strumienie Stowarzyszenia „Sternik”, Józefów), Anna Wojciechowska (XI LO im. M. Reja w Warszawie), Łacina w edukacji interdyscyplinarnej – jako narzędzie do czytania depozytu kulturowego 
– Marcin Loch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Łacina w internecie – internet w szkole. Wykorzystanie internetowych materiałów audiowizualnych na zajęciach z języka łacińskiego 
– dr hab. Rafał Rosół, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Starożytne pisma i języki w szkole. Przykładowe scenariusze lekcji 

Podsumowanie części dydaktycznej konferencji i zakończenie zjazdu (13:20 – 13:45) 

 

Adresy: 
Książnica Pomorska w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16 
Aula – budynek III, wejście C od ul. Podgórnej, III piętro Gabinet K.I. Gałczyńskiego – budynek II, wejście B od ul. Dworcowej, I piętro 
Sala im. Zbigniewa Herberta – budynek II, wejście B od ul. Dworcowej, II piętro 
Sala 614 – budynek I, wejście A od ul. Rybackiej, VI piętro 
Muzeum Narodowe w Szczecinie – ul. Wały Chrobrego 3 
Restauracja „Spiżarnia Szczecińska” – Plac Hołdu Pruskiego 8 

ORGANIZATORZY 
Polskie Towarzystwo Filologiczne 
Societas Philologa Polonorum 
Konferencja jest objęta patronatem Marszałka Zachodniopomorskiego