Od Mazowieckiego do Suchockiej. Polskie rządy w latach 1989–1993

Zapraszamy w czwartek, 7 listopada 2019 roku, o godzinie 17.00 na promocję książki prof. Antoniego Dudka "Od Mazowieckiego do Suchockiej. Polskie rządy w latach 1989–1993".

Spotkanie obędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, w sali konferencyjnej. W debacie towarzyszącej promocji będzie mógł wziąć udział każdy zainteresowany. Obowiązuje bilet edukacyjny: 3 zł.

Jakie były fundamenty powstania III RP, jak tworzył się rząd Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego niekomunistycznego premiera? Jakie były kulisy działań Rady Ministrów, w której obok przedstawicieli „Solidarności” zasiedli funkcjonariusze ancien régime’u? Na ile naprawdę udało się w tamtym czasie zreformować Polskę, a które reformy napotykały na opór różnych środowisk przez wiele lat? Jak wyglądał parlament wyłoniony w pierwszych wolnych wyborach i dlaczego upadł rząd Jana Olszewskiego? Jak rządziła pierwsza kobieta-premier Hanna Suchocka? Które kraje wspierały Polskę w tamtym okresie, jak doszło do wynegocjowania opuszczenia terytorium RP przez wojska sowieckie? Jaki wpływ miały zjawiska związane z kształtowaniem się III RP na dzisiejsze życie polityczne? 

Na te i wiele innych pytań odpowie autor książki, który pisząc historię początków III RP sięgnął po nieznane dokumenty i relacje świadków historii. Spotkanie poprowadzi dr Michał Siedziako.

Antoni Dudek – historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych. W latach 1989–2014 pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie profesor zwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2011–2016 członek i przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Autor i współautor kilkunastu książek, m.in. Reglamentowana rewolucja, Historia polityczna Polski 1989–2015, PRL bez makijażu.

Michał Siedziako (ur. 1985) – szczecinianin, politolog i historyk, pracownik oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie. Autor m.in. monografii Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989), za którą był nominowany do kilku nagród: tygodnika „Polityka”, im. Jerzego Giedroycia oraz im. prof. Tomasza Strzembosza.