Akademia Antyczna: Dlaczego warto czytać Apulejusza?

Zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Piotra Urbańskiego z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w ramach Akademii Antycznej zatytułowany "Dlaczego warto czytać Apulejusza?".

 

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oddział w Szczecinie oraz Polskim Towarzystwem Filologicznym oddział terenowy w Szczecinie. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze antycznej, a także popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy interdyscyplinarne i warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i zdobywanie dodatkowej wiedzy humanistycznej przez uczniów.

prof dr hab. Piotr Urbański - neolatynista, historyk literatury, operolog, edytor. Zajmuje się poezją łacińską XVII wieku, zwłaszcza twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, a także kulturą literacką siedemnastowiecznego Szczecina oraz studiami operowymi.  Wydał m.in. książki: Natura i łaska w poezji polskiego baroku (okres potrydencki). Studia o tekstach (1996), Theologia fabulosa: commentationes Sarbievianae (2000), Casimir Britannicus. English Translations, Paraphrases, and Emulations of the Poetry of Maciej Kazimierz Sarbiewski (2008, 2010), "David musicus" i inne studia z pogranicza tradycji antycznej i historii opery (2013). Redaktor i współredaktor wielu tomów zbiorowych: Wątki stoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku (1999); Retoryka na ambonie (2003); Pietas Humanistica: Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context (2006); Etos humanistyczny (2010); Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego (2010); Humanism in Polish Culture (2011); Opera wobec historii (2012); Monastycyzm XV-XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu (2016) i inne, a także niemieckie i polskie zbiory prac prof. Stefana Zabłockiego. W Instytucie Filologii Klasycznej UAM od 1.10.2012. W roku 2016 uzyskał tytuł naukowy profesora. Od 1.03.2017 jest profesorem zwyczajnym. Poprzednio profesor nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego; dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (2002–2008), kierownik Zakładu Latynistyki i Tradycji Antycznej (2008–2012). Przebywał na stypendiach w Londynie, Cambridge, Florencji, Rzymie oraz Wiedniu. Był konsultantem literackim Opery na Zamku (2009–2012). Obecnie współpracuje z Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie.

 

Wykład odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.

 

Wstęp 3 zł.

Uczniowie biorący udział w konkursach antycznych w roku szkolnym 2019/2020 wstęp wolny